KİMLERİN NE SÖYLEDİĞİ DEĞİL KİMLERİN NE YAPTIĞI...!

15 Ekim 2005


Yıl... 1940... 1939 Erzincan Depremi sonrası...

Maraş’tan Erzincan da Valilik ve Belediye  Reisliği görevine gelirken, Dr.SÜKÜTİ TÜKEL o  yıllar için bakalım neler söylüyor...? 

‘’15 Mayıs 1940 tarihinde  Erzincan Valiliğine tayin  olunduğumun ve derhal memuriyet yerime hareket  etmekliğimin emrini aldım.’’

‘’Erzincan da 1 Haziran 1940 tarihinde vazifeye başladım. İlk işim vilayetin sıkıntılarını ve Erzincan şehrinin  vaziyetini öğrenmek oldu.’’

‘’Eski Erzincan şehrini, zelzeleden kamilen yıkılmış bir enkaz yığınına dönmüş ve sekenesini de, iskan, iaşe, ve istirahat için Cenup ve Garp  vilayetlerine gönderilmiş bir halde buldum.’’  ‘’Bu sırada  ücretsiz, fakat mesuliyetli belediye reisliği vazifesi de vilayete verildi.’’

‘’Hazırlanan bütçe, vekaletin emri üzerine yapılan yeni bir belediye seçimi akabinde, toplanan belediye meclisine sunuldu ve tasdik ettirildi. Bütçenin varidatı (70) bin lira idi. Reisine maaş vermeyen, paralarını çarçur etmeyen, iktisadi kaidelere uyan ve ehemmi mühimme  tercih eden bir belediye  bu kadar para ile  çok işler yapabilirdi. Nitekim de yaptı.’’

Ve Dr.SÜKÜTİ  TÜREL,  madde,madde;
1.İmar Planı, 2. Mezbaha, 3.Tenvir, 4. İtfaiye, 5. Tanzifat, 6. Hal, 7.Su, 8. Kaldırım, 9.Otel, 10. Mezarlık,  şeklinde sıralıyor. 9. Maddeyi  ayrıca ele alarak, beraberce neler  söylendiğini  okuyalım.

‘’Muvakkat şehirde, gerçi halk tarafından yapılmış oteller vardı. Fakat bunlar ihtiyaca kafi gelmediği gibi, rahatını arayan resmi ve gayri resmi misafirlere de  cevap veremiyordu. Aşikar olan bu boşluğu doldurmak için belediye, belediye kanununun 15. maddesinin  (59) ncu  fıkrasından aldığı salahiyetle, zelzele talimatnamesine uygun, muntazam bir otel yaptırdı. Eşyalarını da Ankara dan iyi bir zevkle mübayaa ettirdi ve bu suretle tefrişi de tamamlanan otele mukayese yoluyla  (ERZİNCAN PALAS) unvanı verildi. Çünki itina ve dikkat eseri  bu otel vaziyeti ve göreceği hizmetiyle bu isme hak kazanıyordu.’’

Bu konuda ki sözlerini tamamlarken; bir takım aksaklıklar doğuracağı düşüncesiyle bu otelin  işletmesinden sakınıldığını ve işletmenin  şahsi firmaya ihale edildiğini  söylemektedir.

Erzincan 1939 depreminden sonra, 1940-1943  yıllarında vali ve belediye başkanı olarak görev yapmış bir bürokratın kaleminden bir şehir için  otelin  ne kadar önemli yer teşkil  ettiğini sizlere aktarmaya çalıştım.Ki  bu 1940 Türkiye’sinde  taktire- şayan bir öngörüydü.

1940’ lar dan, yılları, siz zihinlerinizde yaşaya durun, ben sizleri 1970 li yıllara kadar getireyim. O günlerde  Erzincan belediyesi, hepimizin DÖRTYOL  diye tanımladığımız noktada bir iş merkezi yaparak, bunun bir bölümünü iş yerlerine, bir bölümünü resmi dairelere, bir bölümünü de belediyenin hizmet birimlerine ayırdı. Binanın diğer kalan yarısını da OTEL olarak özel sektöre ihale ederek, hizmete girmesini sağlamış oldu.

Buradan o günün, hizmet anlayışını taktirle anmamak mümkün değil.Zira  söz konusu projeyi, merhum  Belediye Başkanımız  Nedim Muratoğlu başlatmış ve belirli bir seviyeye getirmiş, tamamlanmasını  ve hizmete sokulmasını da  bir başka Belediye Başkanımız  Refik Aras  gerçekleştirmişti. Ve bu OTEL URARTU ismiyle hizmete başlamıştı. O günleri yaşayanlar çok iyi hatırlayacaklar ki, OTEL URARTU Ankara’dan sonra   Anadolu’da  her şeyiyle  modern tek otel olarak gösteriliyordu.Ki, bu da 1970  yılların  belediye başkanlarıyla, iş adamlarıyla  yakaladıkları taktire-şayan aynı alanda  başka bir öngörüydü.

Devlet görevlileri, iş adamları, pazarlamacılar, transit  geçecek yolcular vd.leri seyahat programlarını URARTU OTEL’in  artı özellikleri nedeniyle ERZİNCAN da gecelemek üzere yaparlardı. Erzincan ve Erzincanlıda bunula iftihar eder, gurur duyardı.

Bu arada ortakları adına Urartu Otelin  işletmesini başarıyla yürüten,herkesin gönlünde sevgi ve saygı ile taht kuran, o şekilde de yad edilen, yakın zaman da  Hak’ın Rahmetine  kavuşan İsmail İnce’yi  minnet ve rahmetle anmak istiyorum.

Yıllar yılları kovalarken, 1992 Erzincan Depreminde  bu tesisimizi kaybettik. Urartu Otel’le birlikte, otelin misafirleri de  Erzincan’ın kayıpları arasındaydı.Bu kayıp halen sürmektedir.

1996 Yılına geldiğimiz de, Erzincan  Belediye Başkanlığı da yeni bir otelin  temelini dönemin  Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel’e  attırıyor. 1996 yılında inşaatına başlanan otel  2002 yılında tamamlanıyor. Böylece, Talip Kaban’la  başlayan, Erkan Karaman’la devam eden ve Mehmet Buyruk’ a  kadar gelen, bir zaman kesitini...! Yaşamış oluyorduk...

Şimdi hep beraber başka  neler oluyor Erzincan da onu izlemeye çalışalım. Turizmin Erzincan  için  değerlendirilecek konuların başında   geldiğini  ilçelerimizin neler yapması gerektiğine kadar  zamanında  ben de yazdım. Benim yazdıklarım taktir, öneri ve tenkitten ibarettir.

Ama  bakıyoruz, yetkili ve etkili mevkilerde  oturanlar birazcık  ulu orta ve düşünmeden konuşuyorlar. Elle tutulur projeler olmadan herkes turizm le ilgili bir şeyler söylüyor. Bunu bir de gerçekleştirilmiş, iş gibi lanse ediyorlar. Kimse ayakları yere basarak konuşmuyor. İstanbul Ticaret Odası  Başkanı Sayın Yalçıntaş dahi Erzincan’la ilgili konuşmasında  ‘’Master  planımızı, yani turizm  odaklı  Doğu Anadolu Kalkınma Projemizi, hükümetimizin desteğiyle artık hayata geçirmeye başlıyoruz.’’ Diyor. 

İş  adamlarımızın  cak  ve cuk ları  insanı sadece güldürüyor. Kimin elinde  hangi proje var, hangi iş adamlarımız  turizm konusunda fizibilite  raporları  hazırlatmışlar. Mikro  anlamda  hangi müteşebbisi  harekete  geçirecek donanımdalar. Hal böyleyken makro projeler  nasıl gerçekleşecek. Masanın  üzerinde çalışan, çalışmış kim ve kimler var...? Bunların  maalesef hiç biri yok. Ama ayakları yere basmadan  konuşan çok... Peki başka  neler var, 

Turizmle kalkınmayı bekleyen  Erzincanlılar .................................................. VAR
Ergan  Dağı Projesinin gerçekleşmesini bekleyen  bir Erzincan .................... VAR
Turizm  yatırımlarından bahseden iş adamları .............................................. VAR
Master Planlara (varsa) destek olacağını söyleyen hükümet ........................ VAR
Turizmin  neresinden,nasıl başlanılacağını merak eden  halk ........................ VAR
Turizm için neden nereye koştuklarını bilmeyen vekillerimiz .......................... VAR
Yatırımın manasını merak eden bazı iyi niyetli insanlarımız ............................ VAR
Erzincan Belediye Başkanlığının kıt bütçesiyle, Tamamladığı bir Otel Binası ... VAR
Bu OTEL binasını SATMAKTA  inatla israr  eden, Bir Belediye Başkanı  ............ VAR
Bu gün dahi Erzincan’da Kalacak yer Bulamayan insanlar .............................. VAR
Bu nedenle Erzincan’a  gitmeyen Erzincan’lılar ............................................... VAR
1940 Yılının Gerisinde kalan, anlamsız bir  görüş ............................................ VAR

Herhalde muhtemel turizm yatırımlarını ÇADIRLARDA kalarak yapacak çok yatırımcı bulunduğunu  zannedenlerde vardır.

Bütün bunların gerçekçi olmasını dilerdim. Kimse  Erzincanlıya CANBAZA BAK  demesin. 

Yıl ... 1940...  Yıl... 2005   ve Geçen 65 Yıl... KİMLERİN NE SÖYLEDİĞİNİN  değil KİMLERİN  NE YAPTIĞININ bakılmasının gerekliliğini, buyurun siz DÜŞÜNÜN...

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön