EY... YÜCE ALLAH'IM...

09 Temmuz 2014


Ey.. zatı ile kaim, ebedi olan ALLAH’IM..

Rüzgârların, yarattığın âlemin sıkıntılarını alsın, şefaatinle huzurun daim kalsın.. Dualarımızı taşınır, kapılarını bize açılır kıl. TÜRK MİLLETİ’NİN İNSANLIK âlemiyle dost yaşamasını, zulümlerden korunurken, halis emeller peşinde koşmasını, sarsılmaz bir imanla coşmasını nasip et, Rahman olan Allah’ım..

Bu CENNET VATANI bizlere ŞEHİT kanlarını dökerek, emanet eden SENİN şahadeditine ulaşmış ecdadımızın da ruhlarını şad et, Türk Milleti; doğruluk ve hidayet için sana yakarıyor, onu nasip ve kabul et Rahîm olan Allah’ım..

Ey Yüce Allah’ım;

Türk Milleti’ni yönetmeyi yine bir TÜRK’E nasip et. Yâ Rabbî; Bütün Enbiyânın, Eshâb-ı ve Evliyâ-i Kirâmın, sevgisiyle yoğrulmuş, sevginin, şefkatin de amel olacağını anlayacak kullarından birini Türk Milleti’nin Liderliğini nasip et, Hakîm olan Allah’ım..

Huzurunda boynu bükük el açıyoruz. Riyanın, rüşvetin irtikâbın yanından geçmeyenleri, elini harama uzatmayanları, Bu âleme doğru yolu göstermek için gönderdiğin Yüce Peygamber’in çizdiği yoldan ayrılmayana Bu MÜLKÜN Liderliği nasip et, Azîz olan Allah’ım..

Şu mübarek Ramazan’ın bütün insanlığa doğruluk ve dürüstlük getirmesini nasip et.
Yaşadığımız sıkıntılarımızdan bizi uzaklaştır, bize huzuru daim et, Gafûr olan Allah’ım..Türk Milleti’ne; İman içinde sağlığı,
Güzel ahlâkın içinde imanını bileni,
Rahmet, afiyet, mağfiret ve SENİN rızana koşanı
Yalan yere, YEMİN etmeyeni
Nefis hesabı yapmayanı
Yanına aldığını, yarın satmayanı
LİDERİMİZ EYLE.. YA RABBİ…

Türk Milleti’ne; Gizli emel sahiplerini
Nefsi arzularıyla yoğrulmuşları
Nefsinin şerrinden kurtulmamışları
Hidayetten, takvadan, iffetten nasiplenmemişleri
Nimet ve doğruluğun kapısında şaşıranları
Doymayan nefisle yatıp kalkanları
İyilik yerine kötülük isteyenleri de
LİDERLİK NASİP EYLEME.. YA RABBİ..

Türk Milleti’ne; TÜRK demeyenleri,
Düşmanlarına düşman olmayanları
Zenginlikten şaşıranları
Riyadan, nifaktan, şikaktan kurtulmamışları
Dünya gazabından, Cehennem azabından korkmayanları
Mal varlığını saklayanları
LİDERLİK NASİP EYLEME… YA RABBİ..

Türk Milleti’ne; İkiyüzlülük yapanları
Mülke tapanları
Şirk’e sapanları
Vatan’ı satanları
Melek görünüp, şeytanla yatanları
Doğruluk diye, bol keseden atanları
Mazlumun ahini alanları
TÜRK BAYRAĞI İndirilirken bakanları da
LİDERLİK NASİP EYLEME… YA RABBİ…

Türk Milleti’ne; Sular, kesilmeyecek diyerek kesenleri,
Kucağında beslenip, sonra biçenleri
YAŞ’ da ilişiğe imzayı geri çekenleri
Bir gün Kumpas, bir gün paralel diye
Yalandan gözyaşı dökenleri
Kul hakkı yiyenleri
Din-İmanla devletin kasasına çökenleri de
LİDERLİK NASİP EYLEME… YA RABBİ.
 

 

 

 

 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön