ADINA "ERZİNCAN" FAHRİ KORUTÜRK ÜNİVERSİTESİ DİYELİM Mİ...?

07 Kasım 2005


Erzincan Üniversitesi’nin kuruluşunu, bu gün,  bu ay,  bu sene  olacak diye beklerken, Yüksek Öğretim Kurumu, tespit ettiği on beş üniversite  ismini nihayet  T.B.M.M.ne gönderdi. Temennim, Sayın Erbakan Hükümetleri döneminde  başımıza gelen  tekrarlanmaz. O gün ki siyasilerimiz, kanun  Meclise sunulurken, iç tüzük  hatası yapıldığını  o nedenle de  kanunun Meclisten  geri çekildiğini anlatmışlardı. Tam  da  dönemin Başbakanı Sayın  Necmettin Erbakan Ağrı’ya  gidecekken. Bizler de buna  çaresiz inanmıştık. Halk olarak  görevlerimiz arasında  onlara  inanmak da olduğunu  inkar edemeyiz….!

Bu defa bazı bilgileri doğrulatamadık. Üniversiteler kanunun da, kurulacak ilk dört  üniversite  arasında bulunduğumuz, diğer  on bir üniversitenin kademeli olarak kuruluşlarının  tamamlanacağı duyduklarımız arasında. Bir  noktayı  ise oldukça  dikkatinize  sunmak istiyorum. Erzincan  Üniversitesinin kurulması için  en çok çaba  harcayan, bakanlarımız, millet vekillerimiz, bu bayram çoşkumuzu değişik mekanlarda bizlerle paylaşırken, nedense  müjdeli  haberi dile getirmediler. Suskun kaldılar, siyasetçi nasıl olurda  bunu atlar, mana veremiyorum. Belki de temkinli olmak adına aralarında  anlaşmışlardır…! 

Sizleri, bilmem ama, ben,  Sayın Prof.Dr.Hüseyin Şenocak’ın  Erzincan Üniversitesinin kuruluş aşamasında  neler yapılacağını, bizlerin neler yapması gerektiği konusunda ki, yazılarını, çabalarını yakından  takip ediyorum. Yaptıkları ile, sağladığı faydanın da, taktir ölçüsünde  olduğuna inanıyorum. Buradan kendisini kutluyor ve teşekkür ediyorum. 

Örnek verecek olursak; Sayın Şenocak  üniversite ile ilgili yazılarının  bir bölümün  de  kurulacak üniversitenin adının  ne ve nasıl olması gerektiği, bunun nedenlerini  bizlere aktarmıştı. Sonradan yaşanacak zorluklara dikkat çekmiş, ilgililerle, sivil toplum kuruluşlarıyla  yaptığı görüşmeleri, tavsiyelerini isimler vererek yazılarında belirtmişti.Bütün bunları hepimizle paylaşırken, erdemli  bir Erzincanlı, olgun bir öğretim  üyesi olmasının gerektirdiği nezaket kurallarını, ince bir üslup kullanarak  bazı isimler önermiş ve bunlara bağlı örnekler vermiş, hepimize  görev düştüğünü, duyarlı olmamız konusunda ikaz da  bulunmuştu.

Bu güne kadar, Erzincan Üniversitesinin  isminin  ne olacağı konusunda, yapılan  herhangi bir çalışma duymadım. İşte bu ilgisizlik ve bana düşen  Erzincan ve Erzincanlı sorumluluğumla, sizlere duyarlı olmanız gerektiğini  hatırlatarak, Sayın Şenocak’a  katkıda  bulunmak için artık  şu ERZİNCAN ÜNİVESİTESİ nin adını  koyalım diyorum.

Sayın Turan Alkan, 17.7.2004 Tarihli bir yazısında bakın ne diyor. ’’İsim koymak  dua gibidir.’’ Bizlerde  dualardan nasiplenmek üzere yola çıkalım….!

Önce, güzel Türkçemiz de  AD  ne demek  ona bakalım. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde, 

‘’AD…
1.Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, bildirmeye yarayan söz.
2.Herkesçe tanınmış veya  işitilmiş olma durumu. Ün, nam, şöhret.
3.Anılacak değer, önem.
4.Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli  durumları bildiren  kelime, isim

Meydan Larousse’de :

‘’AD….
Bir varlığı,bir nesneyi, bir varlık veya nesneler topluluğunu belirlemeğe, diğerlerinden  ayırmağa yarayan kelime.vs. şeklinde veriliyor.

Buradan hareketle, kurulacak  üniversitenin  nasıl olması gerektiğini, vizyonunu, üstleneceği misyonu, bilim içinde kalınarak, siyasetten soyutlanmış kurucu rektörünün  titizlikle  seçilmesini daha  önceki yazılarımda sizlerle paylaşmıştım. Bu arada üzülerek birkaç  öğretim elemanı  kadrosunu  almayı başaramayanların, bundan önceki planlamalarda, bu günü göremeyerek aktif   görev alamayanların , temennim   kurucu rektörlüğe talip olmamalarıdır….!

İsim konusuna gelince;

-  ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
-  ERZİNCAN DOĞU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Olabilecek isimlerden  ikisi. Bir başka tarafta ise, Mesela çevre illerimiz de,

-  Erzurum  Atatürk Üniversitesi,    
-  Malatya İnönü Üniversitesi
-  İsparta  Süleyman Demirel Üniversitesi’ni görmekteyiz.

Bir hastahanenin ismini koymakta dahi zorluk çekenlerin, veya ne olacak, altı üstü bir isim diyenlerin, böyle davrananların nelerle karşılaşdıklarını ve 13 ŞUBAT’a  döndüklerinide, Erzincanlıların yaşadıklarını da, sizlere hatırlatmadan geçmeyelim…!

Kurulacak üniversite dilerim  Dünya Akademik kulvarlarında yarışır, öğretim görevlilerinin ve öğrencilerinin içinde  yabancılarda yer alır.

Hepimizin, siyasal, sosyal  görüşleri, manevi tercihleri, tarihi kendi penceresinden değerlendiren bakışları bulunmaktadır. Bu nedenle ben, bu tür polemiklere konu olmamış, Kuvvet Komutanlığı, Büyük Elçilik ve  Cumhur Başkanlığımızı yapmış bir hemşerimizin isminin üniversitemize verilmesini, ve üniversite adının; ‘’ERZİNCAN  FAHRİ  KORUTÜRK ÜNİVERSİTESİ ‘’ olmasını, Erzincan halkının ve ilgililerin  taktirlerine bırakıyorum. Bundan sonra ki, Cumhur Başkanımızın, yine aynı aileden  bir başka KORUTÜRK olabileceğini hiç düşüneniz oldu mu…? Neden  olmasın  ki……!

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön