TARİKATLAR... ÇIKMAZ SOKAK MI?

01 Şubat 2018


 Öncelikle İslâmiyet’in tebliğinden, Hz. Peygamber ve dört halifeden sonra ortaya çıkan mezhepler, tarikatlar ve cemaatler ne kadar değerlendirilmiştir?  Tarikatların doğduğu ve yayıldığı coğrafyaya hiç dikkat edilmiş midir? Kur’an-ı Kerim hükümleri, Resûl-i Ekrem’in tebliğ görevi, uygulamaları dinî hayatımızda aynı şekilde devam etmekte midir? İbadet mükellefiyeti kişinin sorumluluğunda değil midir?

 

      Bu ve buna benzer soruları alabildiğince çoğaltabiliriz. “Allah katında din şüphesiz İslâm dır.” (Ali-İmran-19)

“ İslâm’ın zâhir ve bâtın hükümleri çerçevesinde yaşanan mânevî ve derunî hayat tarzı”na TASAVVUF demiyor muyuz?

“ Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol”un adı TARİKAT değil mi? Hâl böyle olunca; sorumluluğumuz TARİKATLARA göre, nasıl farklılaştırılır? Müslümanlar, neden ve nasıl ayrıştırılır?

 

      15 Temmuz 2016 günü yaşadığımız darbe teşebbüsünün Said-i Kürdi etiketli, kendilerini “NURCU” olarak tanıtan sözde bir TARİKAT tarafından yapılmadığını kim inkâr edebilir? Yaşadığımız o acılardan neden ders çıkarılmaz? MENZİLLERİNDE siyasi işbirliği, kadrolaşma neden kesintisiz devam eder? Bu sözde sosyalleşme, bu sözde işbirliği, bu çıkar ilişkisinin derinliğinde ne vardır? Fetö/Pyd yapılanmasından doğru olarak boşaltılan kadrolar, kimler tarafından, hangi liyakat ölçüsüne göre değerlendirilmektedir? Görev değişikliğine uğrayan görevlilerin MÜSLÜMANLIĞINI test edecek yeni bir ölçü birimi mi yaratıl da, bizim mi haberimiz olmadı! Malum yapı, o yapının şeyhleri, Kur’an-ı Kerim’in “OKU” emrini, acaba OKUMAYANLAR adına mı okumaktadırlar! O’ okuyanların her birinin, OKU’DUĞUNU doğru anladığını, doğru aktardığını kim sorgulamaktadır?

 

      Bütün bunları, yaşadığımız acılar, yıllardır yapmış olduğumuz yanlışlar nedeniyle yazıyorum. İslâm Tarihi’ne gün gün baktığınızda, bugün yapılan yanlışların dün de yapıldığı görülecektir. (İstisnaları ayrı tutarak)

 

      Aşağıda, ağırlığı TÜRKLERİN yaşadığı şehirlerin, devletlerin ve İslâm Tarihinde isimleri geçen TARİKAT isimlerinin bir kısmını, tarih sırasına göre veriyorum. Bu TARİKATLARIN kendi içlerinde ayrılmış binlerce KOLUNU ayrı tutarak…

 

      Sufî geleneğimiz, tasavvuf önderlerimiz, Oğuzlar, Selçuklular, Osmanlı Padişahları, Timur ve diğerlerine rağmen, NAKŞİBENDİYYE/BAHÂİYYE (Bahâeddin Nakşibend, ö. 791/1389) ile günümüze taşınan NAKŞİBENDLİĞİN Türkleşmesi/Kürtleşmesini ayrıca konu etmek üzere, önce bugün yaşadıklarımıza, sonrada ORTA ASYA’YI nasıl ve neden kaybettiğimize dikkatlice bakmalarını öneririm.

 

      Şayet gaflete sürüklenmiyor, ayrıştırmada hata yapmıyorsak! Şu-bu TARİKAT mensubu değil, hayatın her noktasında, dünyanın her köşesinde birey ve toplum olarak kendimize BAK İŞTE BU MÜSLÜMAN dedirttirmedikçe, gerisi teferruat ve hüsran değil mi?

 

      Neden bu kadar fazla farklı TARİKAT, yoksa TARİKATLAR ÇIKMAZ SOKAK MI?  

 

     Tasavvuf tarihinde TARİKATLARIN doğduğu ve geliştiği şehirler:

 

     Agra, Ahsî, Akmola, Aksu, Aktube, Alma Ata, Astrahan, Aşkabad, Azak, Bağdat,  Bâğıstan, Bakü, Basra,  Bedahşan, Belh,  Bengal, Bişkek, Bosna, Buhara, Cava, Cidde,  Çagâniyân, Çûst,  Dehbîd, Delhi, Diyarbekir,  Dzugaria, Edirnekapı, Erzurum,  Eyüp, Fatih,  Fergana, Halep, Hamedan, Hârizm, Herat, Hicaz, Horasan, Gucdüvân, İstanbul,  Kâbil, Kahire, Kalimantan,  Kandehar, Kansu, Kargalı,  Kâsân, Kasr-ı Arifan, Kasrıhindûvân,  Kâşgar, Kattakürgan, Kazan,  Kazvin, Kerbelâ,  Keşmir,  Kirman, Konya, Kütahya, Lahor, Madura, Manisa,   Mâverâünnehir, Mazenderan, Medine, Mekke,  Merv, Nahcivan, Orenburg,  Ödemiş,  Patna,  Pencap, Peşaver, Revan, Saraybosna, Semerkant, Sirhindî, Suharî,  Sulavesi, Sultaniye, Süleymaniye, Şam, Şiraz, Taşkent, Tebriz, Tobolsk, Turgutlu, Urmiye, Urumçi, Van, Vardar, Verkhneural’sk, Visiko, Yarkend, Yedisu, Yenice-i Vardar,  Zivcic gb. şehirleri, devlet veya bölgeleri de şöyle sıralayabiliriz;

      Arap Yarımadası, Afganistan, Baburlu Devleti, Çağatay Hanlığı, Çin, Dağıstan, Doğu Bengal, Gilan,  Güneydoğu Asya, Hindistan, Hisârışâdmân, Hive Hanlığı, Hokand Hanlığı, Irak,  İran, Kaşgar Devleti, Kazak Hanlığı, Mağrib, Makedonya, Malay, Mısır, Orta Asya, Özbekistan, Osmanlı, Pamirler, Pontianak,  Raca, Rumeli, Rusya, Safeviler, Sahra Afrikası,  Sind, Suriye, Tacikistan, Tibet, Türkiye, Türkistan, Urallar, Uyguristan, Volga vd. gibi sıralayabiliriz.

 

 

Tasavvuf tarihiyle ilişkin olduğu iddia edilen tarikatlar:

BİSTÂMİYYE/TAYFÛRİYYE (Bâyezîd-i Bistâmî, ö. 234/848)
MUHÂSİBİYYE (Hâris b. Esed el-Muhâsibî, ö. 243/857)

KASSÂRİYYE/MELÂMETİYYE (Hamdûn el-Kassâr, ö. 271/884)

HARRÂZİYYE (Ebû Saîd el-Harrâz, ö. 277/890)

SEHLİYYE (Sehl b. Abdullah et-Tüsterî, ö. 283/896)

Hakimiye (Hakim Tirmizî, ö. 285/898)

NÛRİYYE (Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî, ö. 295/908)

CÜNEYDİYYE (Cüneyd-i Bağdâdî, ö. 297/909)
SÂLİMİYYE (Muhammed b. Ahmed b. Sâlim el-Basrî, ö. 297/909)
SEYYÂRİYYE (Ebü’l-Abbas es-Seyyârî, ö. 342/953-54)

HAFÎFİYYE (İbn Hafîf ed-Dabbî, ö. 371/982)

Seyyariye (Ebu Abbas Seyyarî, ö. 982)

DEKKĀKIYYE (Ebû Ali ed-Dekkāk, ö. 405/1015)
KÂZERÛNİYYE/İSHAKIYYE/MÜRŞİDİYYE (Ebû İshak İbrâhim b. Şehriyâr el-Kâzerûnî, ö. 426/1035)
HEREVİYYE/ENSÂRİYYE (Hâce Abdullah el-Ensârî el-Herevî, ö. 481/1089)

CÂMİYYE (Ahmed-i Nâmekī-i Câmî, ö. 536/1141)

ARÎFİYYE (İbnü’l-Arîf Ahmed b. Muhammed es-Sanhâcî, ö. 536/1141)
BERRECÂNİYYE (İbn Berrecân Ebü’l-Hakem Abdüsselâm b. Abdurrahman el-Lahmî, ö. 536/1142)
UKAYLİYYE (Ukayl b. Şehâbeddin Ahmed el-Menbicî el-Batâihî, ö. 550/1155)

BEYÂNİYYE (Ebû Beyân Nebâ b. Muhammed b. Mahfûz el-Kureşî ed-Dımaşkī, ö. 551/1156)

ADEVİYYE (Adî b. Müsâfir, ö. 557/1162)

KĀDİRİYYE (Abdülkādir-i Geylânî, ö. 561/1165-66)

ŞUAYBİYYE (Ebû Şuayb Eyyûb es-Sâriye b. Saîd el-Ensârî, ö. 561/1165-66)

EBHERİYYE (Ebû Reşîd Kutbüddin el-Ebherî, ö. 572/1177)
HÂCEGÂN (Abdülhâlik-ı Gucdüvânî, ö. 575/1179)
SA‘DİYYE/CEBÂVİYYE (Sa‘deddin el-Cebâvî eş-Şeybânî, ö. 575/1180)
RİFÂİYYE/AHMEDİYYE/BATÂİHİYYE (Ahmed er-Rifâî, ö. 578/1182)

MEDYENİYYE/ŞUAYBİYYE (Ebû Medyen Şuayb b. Hüseyin el-Mağribî, ö. 594/1198)
SEBTİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ca‘fer es-Sebtî, ö. 601/1205)
RÛZBİHÂNİYYE (Rûzbihân-ı Baklî, ö. 606/1209)

HAYDARİYYE (Kutbüddin Haydar-ı Zâveî, ö. 618/1221)
HİKEMİYYE (Muhammed b. Ebû Bekir el-Hikemî, ö. 617/1221)
KÜBREVİYYE (Necmeddîn-i Kübrâ, ö. 618/1221)
ŞEYBÂNİYYE/YÛNUSİYYE (Ebû Muhammed Yûnus b. Yûsuf eş-Şeybânî, ö. 619/1222)

ESEDİYYE/YEMENİYYE (Ebû Muhammed Afîfüddin Abdullah b. Ali el-Esedî, ö. 620/1223)
MEHDÂVİYYE (Ebû Muhammed Abdülazîz b. Ebû Bekir el-Kureşî el-Mehdâvî, ö. 621/1224)

BECELİYYE (Muhammed b. Hüseyin el-Becelî, ö. 621/1224)

MEŞÎŞİYYE/SELÂMİYYE (Abdüsselâm b. Meşîş, ö. 625/1228)

BÂCİYYE (Ebû Saîd Halef b. Ahmed el-Bâcî et-Temîmî, ö. 628/1231)
SÜHREVERDİYYE (Ebû Hafs Şehâbeddin es-Sühreverdî, ö. 632/1234)

ABBÂSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Endelüsî, ö. 633/1236)

 Kübreviyye: Necmüddin Kübrâ (ö. 618/ 1236)

ÇİŞTİYYE (Muînüddin Hasan Çiştî, ö. 633/1236)

EKBERİYYE/HÂTEMİYYE (Muhyiddin İbnü’l-Arabî, ö. 638/1240)
HARÂLLİYYE/HARFİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Harâllî, ö. 637/1240)
NÛRİYYE (Nûreddin Abdurrahman el-İsferâyînî, ö. 639/1242)

HACCÂCİYYE (Ebü’l-Haccâc Yûsuf b. Abdürrahîm el-Mağribî, ö. 642/1244)

SUÛDİYYE (Ebü’s-Suûd b. Ebü’l-Aşâyir el-Vâsıtî el-Bâdirînî, ö. 644/1246)
HARÎRİYYE (Ebü’l-Hasan Ali el-Harîrî, ö. 645/1248)
EHDELİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Ömer el-Ehdel, ö. 650/1252)
GAYSİYYE (Ebü’l-Gays Saîd b. Süleyman b. Cemîl, ö. 651/1253)

KEYYÂLİYYE (İsmâil er-Rifâî, ö. 656/1258)
ŞÂZELİYYE (Ebü’l-Hasan Nûreddin Ali b. Abdullah eş-Şâzelî, ö. 656/1258)
BÂHARZİYYE (Seyfeddin Saîd b. Mutahhar el-Bâharzî, ö. 659/1261)
ULVÂNİYYE (Safiyyüddin Ahmed b. Ulvân el-Yemenî, ö. 665/1267)

ŞÜŞTERİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Abdullah eş-Şüşterî en-Nümeyrî, ö. 668/1269)
SEB‘ÎNİYYE (İbn Seb‘în, ö. 669/1270)
BEKTAŞİYYE/BEKTAŞÎLİK (Hacı Bektâş-ı Velî, ö. 669/1271)

BEKKÂİYYE (Ali el-Bekkâ, ö. 670/1271)
SAYYÂDİYYE (İzzeddin Ahmed es-Sayyâd, ö. 670/1271)

MEVLEVİYYE (Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, ö. 672/1273)
KONEVİYYE/SADRİYYE (Sadreddin Konevî, ö. 673/1274)

CENDELİYYE (Cendel b. Muhammed er-Rifâî, ö. 675/1276)

BEDEVİYYE/AHMEDİYYE/SÜTÛHİYYE (Ebü’l-Fityân Ahmed b. Ahmed el-Fâsî el-Bedevî, ö. 675/1276)
NEVEVİYYE (Yahyâ b. Şeref en-Nevevî, ö. 676/1277)
DESÛKIYYE/BURHÂNİYYE (İbrâhim b. Abdülazîz ed-Desûkī, ö. 676/1277)
MERÂZIKA/MERÂZIKIYYE (Merzûk el-Hüseynî el-Yemenî, ö. 677/1278)
BÜZGAŞİYYE/NECÎBİYYE (Necîbüddin Ali b. Büzgaş eş-Şîrâzî, ö. 678/1279)
BEYZÂVİYYE (Kādî Abdullah b. Ömer el-Beyzâvî, ö. 685/1286)
SÂBİRİYYE (Hâce Alâeddin Ali b. Ahmed Sâbir, ö. 690/1291)
UCEYLİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mûsâ b. Uceyl el-Yemenî, ö. 690/1291)
BUHÂRİYYE (Celâleddin Ahmer el-Hüseyin b. Ahmed el-Buhârî, ö. 691/1292)

Desûkiyye: İbrahim Burhâneddîn ed-Desûkî (ö. 693/1295)
DÎRÎNİYYE/AZÎZİYYE (Abdülazîz b. Ahmed ed-Dîrînî, ö. 694/1295)

RESLÂNİYYE (Reslân b. Ya‘kūb b. Abdurrahman el-Ca‘berî, ö. 695/1296)

Sa’diyye: Sadüddin b. Mûsa Cibâvî (ö. 700/1300)

ZÂHİDİYYE (İbrâhim Zâhid-i Geylânî, ö. 700/1301)

ZEYLAİYYE (Safiyyüddin Ahmed b. Ömer ez-Zeylaî el-Ukaylî, ö. 704/1305)

AZÎZÂN (Ali Râmîtenî, ö. 715/1315)

DÎBİYYE (Ebü’l-Hasan Ali b. Hızır ed-Dîbî, ö. 719/1319)

NİZÂMİYYE (Nizâmeddin Evliyâ, ö. 725/1325)
FİRDEVSİYYE (Necîbüddîn-i Firdevsî, ö. 733/1333)
SAFEVİYYE/ERDEBİLİYYE (Safiyyüddîn-i Erdebîlî, ö. 735/1334)
SÂHİLİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Abdurrahman el-Ensârî es-Sâhilî, ö. 735/1335)
RÜKNİYYE (Alâüddevle-i Simnânî, ö. 736/1336)
KATNÂNİYYE (Seyyid Hasan Ali el-Katnânî, ö. 747/1346)

MÜŞERRİİYYE (Muhammed b. Mûsâ b. Ali b. Uceyl el-Yemenî el-Müşerria, ö. 760/1359)
VEFÂİYYE (Muhammed Vefâ b. Muhammed el-Mağribî, ö. 765/1364)
ACEMİYYE (Yûsuf b. Abdullah b. Ömer el-Acemî, ö. 768/1367)
YÂFİİYYE (Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî, ö. 768/1367)

MAHDÛMİYYE (Mahdûm-i Cihân, ö. 785/1384)

CELÂLİYYE (Mahdûm-i Cihâniyân Celâleddin Hüseyin el-Buhârî, ö. 785/1384)
HEMEDÂNİYYE (Seyyid Ali el-Hemedânî, ö. 786/1385)
NAKŞİBENDİYYE/BAHÂİYYE (Bahâeddin Nakşibend, ö. 791/1389)

HALVETİYYE (Ömer el-Halvetî, ö. 800/1397)
DÂVÛDİYYE (Ebû Bekir b. Dâvûd, ö. 806/1403)

CEBERTİYYE (İsmâil b. İbrâhim el-Cebertî, ö. 806/1403)

BEDRİYYE (Bedreddin Simâvî, ö. 823/1420)
İSHAKIYYE/İÐTİŞÂŞİYYE (Hâce İshak Huttalânî, ö. 827/1424)

URÂBİYYE (Ömer b. Muhammed el-Urâbî, ö. 827/1424)
ŞÜTTÂRİYYE/ŞETTÂRİYYE (Abdullah-ı Şüttârî, ö. 832/1428-29)

BAYRAMİYYE (Hacı Bayrâm-ı Velî, ö. 833/1430)

FENÂRİYYE (Molla Fenârî, ö. 834/1431)
Nİ‘METULLĀHİYYE (Ni‘metullāh-ı Velî, ö. 834/1431)

AHMEDİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Abdülhak er-Rudavlî, ö. 838/1435)

ZEYNİYYE (Zeynüddin el-Hâfî, ö. 838/1435)

MEDÂRİYYE/ŞAHMEDÂRİYYE (Bedîüddin Kutbül-medâr, ö. 840/1436)
ŞEMSİYYE (Akşemseddin, ö. 863/1459 )

TÂZİYYE (Ebû Sâlim İbrâhim b. Muhammed et-Tâzî, ö. 866/1462)

ARÛSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Muhammed el-Arûs, ö. 868/1463-64)
NURBAHŞİYYE (Seyyid Muhammed Nurbahş, ö. 869/1464)

BABAİYYE (Abdülganî Pîr Babaî, ö. 870/1465-66)
CEZÛLİYYE (Muhammed b. Süleyman el-Cezûlî, ö. 870/1465)
EŞREFİYYE/RÛMİYYE (Eşrefoğlu Rûmî, ö. 874/1469)
ŞAHÂLEMİYYE (Şahâlem b. Ebû Muhammed, ö. 880/1475)

METBÛLİYYE (İbrâhim el-Metbûlî, ö. 880/1475)
PÎRCEMÂLİYYE (Pîr Cemâleddin Ahmed-i Erdistânî, ö. 879/1474-75)

MELÂMİYYE (Ömer Dede Sikkînî, ö. 880/1475)
TENNÛRİYYE (İbrâhim Tennûrî, ö. 887/1482)
RÛŞENİYYE (Dede Ömer Rûşenî, ö. 892/1487)
AHRÂRİYYE (Ubeydullah Ahrâr, ö. 895/1490)
SENÛSİYYE (Muhammed b. Yûsuf es-Senûsî, ö. 895/1490)
ZERRÛKIYYE (Ahmed Zerrûk el-Fâsî, ö. 899/1493)

CEMÂLİYYE (Cemâl-i Halvetî Aksarâyî, ö. 899/1494)

AHMEDİYYE/YİÐİTBAŞİYYE (Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin, ö. 910/1504)

AYDERÛSİYYE (Ebû Bekir b. Abdullah el-Ayderûs, ö. 914/1508)
TEBBÂİYYE (Abdülazîz b. Abdülhak et-Tebbâ‘, ö. 914/1508)

MEYMÛNİYYE/HAVÂTIRİYYE (Ali b. Meymûn el-Mağribî, ö. 917/1511)

CÜNEYDİYYE (Bahâeddin el-Cüneydî, ö. 921/1515)

GAVSİYYE (Seyyid Muhammed Gavs, ö. 923/1517)
RÂŞİDİYYE/YÛSUFİYYE (Ahmed b. Yûsuf er-Râşidî el-Milyânî, ö. 927/1521)
DEMİRTAŞİYYE (Muhammed Demirtaşî, ö. 929/1523)

ÎSEVİYYE (Muhammed b. Îsâ el-Miknâsî el-Mağribî, ö. 930/1524)

ARRÂKIYYE (İbn Arrâk Muhammed b. Ali ed-Dımaşkī, ö. 933/1526)
SÜNBÜLİYYE (Sünbül Sinan, ö. 936/1529)
GÜLŞENİYYE (İbrâhim Gülşenî, ö. 940/1534)
HARÎSİYYE (Ebü’l-Abbas Ahmed b. Yûsuf el-Harîsî el-Abbâsî, ö. 944/1537-38)

KÂSÂNİYYE (Ahmed b. Celâleddin el-Kâsânî, ö. 949/1542)

DÜCÂNİYYE (Şehâbeddin Seyyid Ahmed ed-Dücân, ö. 951/1544)
HAMMÛYE (Muhammed b. Hammûye b. Muhammed el-Hamevî, ö. 954/1547)
BEKKİYYE (Ömer b. Seyyid Ahmed el-Bekkî et-Tûnisî, ö. 960/1553)

ÎSEVİYYE (İbn Îsâ, ö. 967/1559-60)
ÂDİLİYYE/BEDRİYYE (Ebû Ömer Bedreddin Muhammed b. Ömer el-Âdilî el-Abbâsî, ö. 970/1563)
KEMÂLİYYE (Kemâleddin el-Kisâlî, ö. 971/1563)

CÛYBÂRİYYE (Muhammed İslâm Cûybârî, ö. 971/1563)
GAVSİYYE (Ebü’l-Müeyyed Muhammed Gavs b. Hatîrüddin Gevâlyârî, ö. 970/1563)
ŞA‘RÂNİYYE (Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî, ö. 973/1565)
SİNÂNİYYE/ÜMMÎSİNÂNİYYE (Ümmî Sinan İbrâhim b. Abdurrahman Halvetî, ö. 976/1568)
ŞÂBÂNİYYE (Şâbân-ı Velî, ö. 976/1569)
HAMZAVİYYE (Hamza Bâlî, ö. 980/1572-73)
REVŞENİYYE (Bâyezîd-i Ensârî, ö. 980/1573)

GĀZİYYE/KĀSIMİYYE (el-Gāzî Ebü’l-Kāsım b. Muhammed b. Amr el-Erganî es-Sûsî, ö. 982/1574)
KUMEYSİYYE (Seyyid Şah Kumeys el-Kādirî, ö. 992/1584)

BEKRİYYE (Ebü’l-Mekârim Muhammed el-Bekrî, ö. 994/1586)
SUMÂDİYYE (Müslim b. Muhammed es-Sumâdî, ö. 994/1586)
ŞERNÛBİYYE (Ebü’l-Abbas Şehâbeddin Ahmed b. Osman eş-Şernûbî, ö. 994/1586)
UŞŞÂKIYYE (Hasan Hüsâmeddin Uşşâkī, ö. 1001/1593)

ŞEMSİYYE (Şemseddin Sivâsî, ö. 1006/1597)
İSHAKIYYE (Hâce İshak, ö. 1008/1599-1600)
KERZÂZİYYE (Ahmed b. Mûsâ el-Hasenî el-Kerzâzî, ö. 1016/1607)
RAMAZÂNİYYE (Mahfî Ramazan Efendi, ö. 1025/1616)
ŞEYHİYYE (Sîdî eş-Şeyh Abdülkādir b. Muhammed es-Semâhî, ö. 1025/1616)
FAZLİYYE (Cemâleddin Muhammed b. Fazlullah el-Hindî el-Burhânpûrî, ö. 1029/1620)
MÜCEDDİDİYYE/AHMEDİYYE (İmâm-ı Rabbânî/Ahmed-i Sirhindî, ö. 1034/1624)

CELVETİYYE/HÜDÂİYYE (Aziz Mahmud Hüdâyî, ö. 1038/1628)
ŞUAYBİYYE (Şemseddin Muhammed b. Muhammed b. Şuayb el-Hicâzî, ö. 1040/1630)

BUHÛRİYYE (Edirneli Mehmed Buhûrî, ö. 1039/1630)
RÛMİYYE/İSMÂİLİYYE (İsmâil Rûmî Tosyavî, ö. 1041/1631)

ASSÂLİYYE (Ahmed b. Ali el-Assâlî, ö. 1048/1639)
TÂCİYYE (Tâceddin b. Zekeriyyâ el-Hindî, ö. 1050/1640)

ÂDEMİYYE/AHSENİYYE (Âdem b. İsmâil el-Benûrî, ö. 1053/1643)
ALÂİYYE (Ebü’l-Alâ b. Ebü’l-Vefâ el-Ekberâbâdî, ö. 1061/1651)

SİVÂSİYYE (Abdülahad Nûrî, ö. 1061/1651)
NEVŞÂHİYYE (Muhammed Nevşah Gencbahş, ö. 1064/1654)

CÂHİDİYYE (Câhidî Ahmed Efendi, ö. 1070/1660)
CİHANGÎRİYYE (Cihangirli Hasan Burhâneddin, ö. 1074/1664)
NÂSIRİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Ahmed b. Nâsır, ö. 1085/1674)
ŞİNNÂVİYYE (Ebû Abdullah Muhammed eş-Şinnâvî, ö. 1088/1677)

ALEMİYYE (Abdullah eş-Şerîf b. İbrâhim el-Alemî, ö. 1089/1678)

VEZZÂNİYYE (Abdullah b. İbrâhim eş-Şerîf el-Vezzânî, ö. 1089/1678)

HİMMETİYYE (Bolulu Himmet Efendi, ö. 1095/1684)
KARABAŞİYYE (Karabaş Velî, ö. 1097/1686)

BAHŞİYYE (Muhammed b. Muhammed el-Bahşî, ö. 1098/1687)

MUSLİHİYYE (Muslihuddin Mustafa, ö. 1099/1688)
SELÂMİYYE (Selâmi Ali Efendi, ö. 1103/1691)
ÂFÂKIYYE (Hidâyetullah Âfâk Hoca/Apak Hoca, ö. 1106/1694)
NİYÂZİYYE/MISRİYYE (Niyâzî-i Mısrî, ö. 1105/1694)
HANSALİYYE (Saîd b. Yûsuf el-Hansalî, ö. 1114/1702)
NASÛHİYYE (Mehmed Nasûhî, ö. 1130/1717)
HIZIRİYYE (Abdülazîz ed-Debbâğ, ö. 1132/1720)
MURÂDİYYE (Murad Buhârî, ö. 1132/1720)
HADDÂDİYYE/BÂHADDÂDİYYE (Abdullah b. Alevî el-Haddâd, ö. 1132/1720)

CERRÂHİYYE (Nûreddin Cerrâhî, ö. 1133/1721)

HAKKIYYE (İsmâil Hakkı Bursevî, ö. 1137/1725)
NABLUSİYYE (Abdülganî b. İsmâil en-Nablusî, ö. 1143/1731)
HİLÂLİYYE (Muhammed b. Ömer Hilâl el-Hemedânî, ö. 1147/1734)
SEZÂİYYE (Hasan Sezâî-yi Gülşenî, ö. 1151/1738)
FENÂİYYE (Fenâî Ali Efendi, ö. 1158/1745)

CEMÂLİYYE (Cemâleddin Uşşâkī, ö. 1164/1751)
ABDÜSSELÂMİYYE (Abdüsselâm eş-Şeybânî, ö. 1165/1752)
VEFÂİYYE (Ebü’l-Vefâ İbrâhim b. Yûsuf eş-Şâmî, ö. 1170/1756)
RAÛFİYYE (Ahmed Raûfî, ö. 1170/1757)
AFÎFİYYE (Abdülvehhâb b. Abdüsselâm b. Ahmed el-Afîfî, ö. 1172/1758)

HAYÂTİYYE (Mehmed Hayâtî Efendi, ö. 1180/1766-67)
HİFNİYYE/HAFNİYYE/HAFNÂVİYYE (Muhammed b. Sâlim el-Hifnî, ö. 1181/1767)

BEYYÛMİYYE (Ali Nûreddin b. Hicâzî el-Beyyûmî, ö. 1183/1769)
SEMMÂNİYYE (Muhammed b. Abdülkerîm es-Semmân, ö. 1189/1776)

AMMÂRİYYE (Ammâr Bû Sennâ, ö. 1193/1779)

MAZHARİYYE (Mazhar Cân-ı Cânân-ı Dihlevî, ö. 1195/1781)
HÂŞİMİYYE (Hâşim Baba/Mustafa Hâşim Üsküdârî, ö. 1197/1783)

SALÂHİYYE (Abdullah Salâhî Uşşâkī, ö. 1197/1783)

KEMÂLİYYE (Kemâleddin Mustafa el-Bekrî, ö. 1199/1784)

DERDÎRİYYE (Ahmed ed-Derdîr, ö. 1201/1786)
RESMİYYE/ÂHİYYE (Mustafa Resmî Efendi, ö. 1206/1792)
EZHERİYYE (Ebû Abdullah Muhammed b. Abdurrahman ez-Zevâvî el-Ezherî, ö. 1207/1792-93)
RAHMÂNİYYE (Muhammed b. Abdurrahman el-Gaştûlî, ö. 1208/1794)

MUHTÂRİYYE (Muhtâr b. Ahmed el-Küntî, ö. 1226/1811)

ÇERKEŞİYYE (Çerkeşî Mustafa Efendi, ö. 1229/1814)

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön