İSTİKLAL MARŞI ve ANDIMIZ

15 Kasım 2010


Ölümünden önce, Mehmet Akif Ersoy;

‘’O günler ne samimi, ne heyecanlı günlerdi. O şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde halâs dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. O’nu kimse yazamaz. O’nu bende yazamam. O’nu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lâzım. O şiir artık benim değildir. O milletin malıdır. Benim milletime karşı en kıymetli hediyem budur.’’

Akif’in ‘’MİLLETİN MALI’’ ‘’MİLLETİME KARŞI EN KIYMETLİ HEDİYEM BUDUR’’ dediği ‘’İSTİKLÂL MARŞIMIZI’’ bu MİLLET MİLLİ yaparak ANAYASANIN 3. maddesinde ebedileştirirken,

Madde 3: Türkiye Devleti, Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili TÜRKÇEDİR.
Bayrağı kanununda belirtilen, beyaz AY-YILDIZLI AL BAYRAKTIR.

Milli Marşı, ‘’İSTİKLÂL MARŞI’’ dır.

Başkenti, ANKARA’DIR. Diyerek dünyaya ilân etmiştir. Bunu yaparken bir gün ‘’gaflet ve delâlet’’ içinde olacakların ortaya çıkacaklarını gören irade, Anayasa’nın;

Madde 4: Anayasa’nın 1. maddesindeki Devletin şeklinin CUMHURİYET olduğu hakkındaki hüküm ile 2. maddesindeki CUMHURİYETİN nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez’’ şeklinde düzenlenmiştir.

Türkiye’yi bilinmez bir mecraya sürükleyen bugünkü iktidarın Milli Eğitim Bakanlığı ve onun Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı 1–5 Kasım 2010 tarihlerinde 18. Milli Eğitim Şûrasını topladı. Sekiz yüz kişinin katıldığı, iki yüz yirmi kararın alındığı şûrada, kabul edilen otuz üçüncü maddeyi gelin birlikte okuyalım.

‘’Törenler ve toplantılar; paylaşma, bütünleşme, denetim ve kontrol mekanizmaları olup okul yönetimi tarafından kültürü etkileme, değiştirme ve yeni değerlerin paylaşılması amacıyla rutin ve zoraki katılıma dayalı etkinlikler olmaktan çıkarılıp, yoğun olarak ortak duygu ve değerlerin paylaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.’’

Bu düşünce, İSTİKLÂL MARŞIMIZA ve ANDIMIZA karşı olmaktır. Milli değerlere saldırı ve başkaldırıdır. Hastalıklı bir zihniyetin tezahürü ile terör ve teröriste cesaret veren niyetin açığa çıkmasının ifadesidir. Bu düşünce, elde ki yetki ile MİLLETİN HÜR İRADESİNİN istismarı, o yüce iradenin karanlıklara sürüklenmesidir.

Bizim, ULUSAL ve RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER yönetmeliğinin her bölümünde, ‘’İSTİKLÂL MARŞI ile BAYRAĞIN GÖNDERE ÇEKİLMESİ’’ maddeleri vardır. O yönetmelik iyi anlaşılsın diye;

‘’Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük ATATÜRK’E ve İLKELERİNE bağlılığı geliştirmek ve ULUSAL birliği pekiştirmek’’ diye başlar. Bu konu, bugünler görülerek, bir gün birilerinin anlayamayacağı da düşünülerek, ayrıca MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ yönergesi ile de açıkça tarif edilir.

Madde 1: Bu yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi/özel örgün eğitim okul kurumları ile şarları uygun olan yaygın eğitim kurumlarında, Ulusal Bayram, Resmi Bayram, Dini Bayram, genel tatil, yılbaşı tatili, ATATÜRK günleri, mahalli kurtuluş günleri, hafta tatili başında ve bitiminde, ders yılının açılış ve kapanışı ile 10 Kasım’da yapılan BAYRAK törenlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir’’ der.

Umarım maksadını aşanların, maksadını ben yanlış anlamışımdır! Umarım ki, bu yanlışa giden maksat ilgililerce açıklanır ve düzeltilir. Bir bayram gününde sizleri daha fazla üzmeden yine ‘’ALLAH BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLÂL MARŞI YAZDIRTMASIN’’ diyen Akif’in şu mısralarıyla bitirelim yazımızı.

‘’ Toprakta gezen gölgeme, toprak çekilince
Günler şu heyulâyı da ergeç silecektir
Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma
Sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecektir.’’

MİLLİ BİRLİK ve BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE, SAĞLIK, BAŞARI ve MUTLULUK DOLU NİCE BAYRAMLAR DİLERİM.

 

 

 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön