FRANSA'YA FRANSIZ KALMAK !

16 Şubat 2012


Bizi yönettiğini zannedenler, Fransa denince; konuşmaya, hemen Cezayir soykırımını gündeme getirerek, biraz gazete kültürüyle donanmış olanları ise, Ruanda ile devam ederek başlıyorlar. Fransa’nın henüz 2006’da sözde soykırımını tanıdığını, nedenlerini ve bunun için bizim neler yaptığımızı, dile getirmedikleri gibi, MİLLETE de anlatmıyorlar. Kaynaklarımızda ki belgeleri kullanmıyorlar. Bu arada bazılarını ise, Milli olan, Türk olan her şey rahatsız ediyor.

TÜRK olmak yerine Arap olmak,
TÜRK olmak yerine Kürt olmak,
TÜRK olmak yerine Ermeni olmak,
TÜRK olmak yerine Rum olmak,
TÜRK olmak yerine OTUZ ALTI etnik kimliğin birinden olmak,
TÜRK ve MÜSLÜMAN olmak, yerine sadece DİNDAR olmak, nedense, birilerine itibar sağlıyor. Hani serde liberallik ve dindarlık var ya!

Milli olan her şeyden adım, adım uzaklaşılıyor, uzaklaştırılıyoruz. ATATÜRK’Ü kanunla sevemezsiniz diyen zat, insanın gözlerinin içine baka, baka PEYGAMBERİ koruma kanunu mu var? diye biliyor. Hızını alamıyor, ANDIMIZ ve GENÇLİĞE HİTABE için ‘’Bunlar ayet mi’’ diye sorarak, sonra da tevile kalkıyor.

Herkesçe bilinen, Sakallı Celal ‘’Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkündür’’ sözünü herhalde bu günler için söylemiş olmalı!

İslamiyet’ten bir nebze nasiplenen her kim olursa olsun, PEYGAMBERİMİZLE, ATATÜRK’Ü hiçbir şekilde mukayese etmez, edemez.
TÜRK Devletinin kuruluş aşamasında, MİLLİ benliğin, MİLLİ değerlerin vurgulandığı hiç bir ifadeyi, ‘’AYET’’ seviyesine çıkarmaz, çıkaramaz.

İyi biliriz ve İMAN ederiz ki; BİR İLAHİ KANUN vardır. Bir İLAHİ KİTAB vardır. Bir PEYGAMBER vardır. PEYGAMBERİMİZ, YÜCE YARATAN tarafından, korunmaya gerek duyulmayacak şekilde yaratılmış ve görevlendirilmiştir.

O’nu anlamadan, bilmem kimlerin, İSLAMI size kısa yoldan anlatacağını ve öğreteceğini zannederek, bu yoldan hemencecik DİNDAR olduğunuza karar verir, etrafınızdaki cahil- cuheylâ da sizi öyle kabul ederse, biz hep yanlış anlarız! Yine sizler de bu bakışınızla geçinip giderken, daha çok böyle değerlendirmeler yaparsınız, geçiniz!

Gelelim, Fransa’ya Fransız Kalmaya; zahmet ederek 1768 Türk-Rus harbine bakarsak, orada Osmanlı’nın tükenen hazinesini, özellikle de FRANSA’NIN kışkırtmacılığına rastlarsınız. Dahası, görecek gözümüz, bakacak izanımız var ise, KIRIM’IN da nasıl elimizden çıkmış olduğunu anlamış olursunuz.
Bu size bir fikir vermiyorsa; o zaman I. Abdülhamid döneminde ıslahatların neden durduğunu, III. Selim’in henüz veliaht iken, FRANSA kralı 16. Lui’ye neden, neler yazdığını, hükümdarlığı döneminde de, Osmanlı’nın FRANSA’YA karşı devam eden temayülünün arka planını anlama imkânına kavuşursunuz.

Ben o kadar uğraşamam, ‘’DİNDAR BİR NESİL YETİŞTİRECEĞİM’’ o tarihlere gidemem diyorsanız; sizi 1860’lar da ki, FRANSA ile baş başa bırakayım. Sizde Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’in dedelerinin Osmanlı Ermenileriyle hangi ilişkiler içerisinde olduklarını anlamış olun. Tarihin seyri doğrultusunda, bırakın 1915 TEHCİRİNİ, daha önce, yani 1900 öncesinde neler yaptıklarına bir bakın.

Şimdi buradan hareketle, elimizde binlerce belge-bilgi dururken, Cezayir’le başlayıp, Raunda ile devam etmek niye? Kanının tek bir damlasını İSLAMİYETE hizmetkârlıktan sakınmayan o ŞEHİT TÜRK çocuklarının yaşadıklarını ortaya getirmemek niye? Yoksa onların da DİNDARLIĞINDAN bir şüpheniz mi var?

Size arşivlerimizde ki, Fransa ile alakalı bazı belgelerin sadece başlıklarını ve arşiv dosya numaralarını yazarak, yukarıda ki gerekçelerimle bilginize sunuyorum. Kaldı ki bunlar, ulaşılmayan gizli saklı belgeler de değildir. Anlamak ve aramak zahmetine katlanan herkes okuyabilir. Bu kadar yeter sanırım. Gerekirse 1900 ve sonraki yıl belgelerini de başka bir yazımın konusu yaparım.

Bu belgeleri okuduktan sonra, siz olsaydınız bu ÜLKEYİ nasıl yönetir, nasıl karar verirdiniz? Bilgi ve belgelerinizi kullanarak mı?

‘’Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni bir şeyler söylemek lazım’’ diyerek mi?

Fransa’ya Fransız kalarak mı?

— Zeytun olaylarının ardından Maraş ve Halep’te tutuklananların haklarını gözetmek gerekçesiyle Fransız Büyükelçiliği tarafından verilen 8 Mart 1879 tarihli nota,
BOA. HR. SYS.78–6/60
- Paris ve Cenevre’deki Ermeni komitelerinin 1883–1884 yıllarındaki faaliyetlerinin araştırılması, BOA. HR. SYS.2748/2
- Fransa Dışişleri Bakanı Freyeinet’in görüştüğü Ermenilerin listesi, BOA. HR. SYS.2748/3–4
- Fransa Dışişleri bakanının Ermeni delegasyonunun dilekçesini kabul ettiği, BOA. HR. SYS.2748/6
- Haıssadan gazetesi yazarı Jean Broussali’nin Osmanlı Devleti’nin izni olmaksızın Fransız tebaasına kabul edildiği, BOA. HR. SYS.2781–1.12.13
- Paris’e gelen Haroutioun Tehakirian’ın kışkırtıcı faaliyetleri, BOA. HR. SYS.2748/7
- Zeytun Ermenilerinin ayaklandıklarına dair haberlerin Fransız basınında yayınlandığı, BOA. HR. SYS.2748/12
- Londra ve Marsilya Ermeni Komitesi Ortak Sekreterliği tarafından Adana Ermeni Başpiskoposu’na gönderilen oradan da dolaylı olarak Türkiye’deki başlıca komitelere bildirilen mektup, BOA. HR. SYS.2789/8
- Marsilya’daki Ermenilerin 1893 yılındaki faaliyetleriyle ilgili yazışmalar, BOA. HR. SYS.2748/26
- Fransa Büyükelçisi Cambon’un Ermeni meselesi hakkında telgraf ajansları ve gazete muhabirleriyle görüştüğü, BOA. Y.PRK. AZJ.28/23
- Fransa’nın Doğu Hıristiyanlarının koruyucusu sıfatıyla Ermenilere destek olduğu, BOA. Y.PRK. AZJ.28/23
- Cizvit Ruhban Cemaati Başrahibi Andre’nin tercümanı Artin Köylüyan’ın tutuklanması üzerine Fransa Büyükelçiliği ile yapılan yazışmalar, BOA. HR. SYS.2748/48
- Marsilya’da bulunan Ermenilerin 1895 yılındaki faaliyetleri, BOA. HR. SYS.2788/16
- Ankara Mahkemesi tarafından ölüme mahkûm edilen bir Ermeni’nin Paris’e geldiği, BOA. HR. SYS.2748/59
- 1895 yılında bazı Avrupa gazetelerinde eski Adana Başpiskoposu Mighirditch Vehabetian’ın Kudüs’te gözaltına alınmasıyla ilgili haberlerin yayınlandığı, BOA. HR. SYS.2788/23
- Ermeni meselesinin İngiltere tarafından ortaya atıldığına ilişkin Fransız Parlamentosu Stenografı George Buisson’un 8 Mayıs 1895’te verdiği konferansın tutanakları, BOA. HR. SYS.2748.73.2838.7
- Osmanlı Devleti’nin sakıncalı gördüğü Doktor Karakin’in 1895 yılında Fransa’nın Sivas viskonsolosu maiyetine tercüman olarak tayin edilmesi, BOA. A.MKT. MHM.660/2
- Hariciye Nazırı Turhan Paşa’nın Londra Büyükelçisi Rüstem Paşa’ya gönderdiği 9 Ağustos 1895 tarihli telgraf, BOA. HR. SYS.2815–1/59–60
- İstanbul’daki Ermeni olaylarına dair Fransa Dışişleri bakanıyla yapılan görüşmeyle ilgili 4 Ekim 1895 tarihli telgraf, BOA. HR. SYS.2831/7
- Marsilya, Amerika ve Avrupa’nın bazı yerlerinde olup İstanbul’a dönmek isteyen Ermenilerin durumu, BOA. A.MKT. MHM.746/28
- Maraş’taki Fransız Antrasante rahiplerinin yaptıkları evin altındaki mahzende top, silah ve savaş aletleri bulunduğu, BOA. A.MKT. MHM.646/32
- Ajans Havas ve New York Herald gazetelerinde Fransız filosunun Doğu sularına gittiğine dair yayınlanan haberler, BOA. HR. SYS.469.59.65
- Fransa Millet Meclisi üyelerinden Chiseren’in Osmanlı Hariciye Nezareti’ne gönderdiği 10 Kasım 1895 tarihli mektup, BOA. HR. SYS.1922/106
- Mersin’in Fransız Konsolosu Sumaripa’nın Haçin’de karışıklık çıktığına dair Fransa Büyükelçiliği’ne telgraf gönderdiği, BOA. A.MKT. MHM.616/26
- Paris Ermeni Yurtseverler Komitesi’nin Aralık 1895’te düzenlendiği toplantı, BOA. HR. SYS.2749/7, Y.PRK. EŞA.21/1
- 1896’da Zeytun’da ayaklanan dört Ermeni’nin Mersin’deki Fransız konsolosunun teminatı altında gemiye bindirilerek Marsilya’ya gönderildiği, BOA. HR. SYS.2749/12
- Halep Fransa konsolos vekilinin, Ermeni Katolik piskoposunun ve Maraş’a gelen Fransa Büyükelçiliği askerî ataşesinin Ermenileri kışkırttıkları, BOA. A.MKT. MHM.651/10
- Paris’teki Ermeni anarşi gruplarının 1896 yılı faaliyetleriyle ilgili yazışmalar, BOA. HR. SYS.2749/13
- Fransa Büyükelçiliği’nin Diyarbakır’da karışıklığın devam edeceği gerekçesiyle Vali Enis Paşa’nın azlini istediği, BOA. A.MKT. MHM.637/30
- Paris’te bulunan Ermeni öğrencilerin kendi milletlerine sürekli olarak Türkler ve Kürtler tarafından yapılan sözde mezalimin Fransız basınında yayınlanmasını istedikleri, BOA. HR. SYS.2749/31
- Bir Ermeni dergisine 10.000 Frank yardımda bulunduğu için Fransa Dışişleri bakanına Eylül 1896’da Ermeni komitesinin tüm üyeleri adına teşekkür edildiği, BOA. Y.PRK.BŞK.47/112
- Osmanlı Hükümeti’nin ıslahat konusunda 24 Eylül 1896 tarihinde büyükelçilerine göndermiş olduğu telgraf; Fransız Hükümeti’nin Osmanlı Devleti’nin ıslahat işleri görüşmelerinde Paul Cambon’u yetkili kıldığını açıklaması, BOA. HR. SYS.2789/8
- Marsilya’da 1896 yılında ‘’Sığınmacı Ermenilere Yardım Komitesi’’ kurulduğu, BOA. HR. SYS.2786–1.242.244.249.250
- Paris’te Sainte Clotilde Kilisesi’nde Katolik Ermeniler tarafından yapılan ayinde Ermenilerin Fransa’nın yardımını beklediklerinin dile getirildiği, BOA. HR. SYS.2747/57
- Fransa Dışişleri Bakanı Hanotaux’nun Osmanlı ülkesindeki Ermeni nüfusunun üç milyon civarında olduğunu iddia ettiği, BOA. Y.PRK.BŞK.48/60
- Fransa Dışişleri Bakanı Hanotaux’nun 6 Kasım 1896’da parlamentoda Ermeni işleriyle ilgili yaptığı konuşmanın tercümesi, BOA. Y.A.HUS.362/8
- Adana Ceza Mahkemesi tarafından yedi Ermeni hakkında verilen idam kararına Fransız elçisinin müdahalesi, BOA. A.MKT. MHM.617/9
- Kasım 1896’da Marsilya’ya giden Ermenilerden üçünün Fransız yetkililer tarafından tutuklandığı, BOA. HR. SYS.2749/60
- Osmanlı Devleti işleriyle ilgili olarak 1896 yılı Aralık ayında Fransız gazetelerinde yer alan makalelerin özetleri, BOA. HR. SYS.470/142
- Karışıklık çıkardıkları için Marsilya’ya sürülen dört Ermeni’nin 1897 yılı Mart ayında Fransız vapurlarıyla tekrar Anadolu’ya geldikleri, BOA. Y.PRK. ASK.119/45
- 1896 yılındaki Osmanlı Bankası baskınına katılan ve Gironde adlı Fransız vapuruyla Marsilya’ya giden Ermeni anarşistlerle ilgili yazışmalar, BOA. HR. SYS.2802–4.2749.25
- Maraş Fransız konsolos vekilinin Hıristiyanları himaye ettiği için kınanamayacağının Fransa Büyükelçiliği’nden bildirildiği, BOA. A.MKT. MHM.652/28
- Antakya İngiliz konsolosuyla Fransız viskonsolosunun Ermenilerden iki eşkıyayı himaye ettikleri, BOA. Y.PRK. ASK.133/9
- Vanlı Mighirditch adlı Ermeni’nin 1898 yılında Marsilya’da ‘’Les Armeniens’’ isminde bir gazete yayınlayıp yayınlamadığının araştırılması, BOA. HR. SYS.2749/110
- 9 Haziran 1899’da Messageries Maritimes şirketine ait Kongo vapuruna İskenderun açıklarından otuz Ermeni nin bindiği, BOA. HR. SYS.2793/7
- Van Fransa Viskonsolosu Per Defrance’ın Eylül 1898’de Musul’dan gelen ve Nasturileri Katolikliğe yönlendirmek isteyen bir papazla görüşmek için Çölemerik’e gittiği, BOA. A.MKT. MHM.642.2.698.16
- Hariciye Nazırı Tevfik Paşa ile görüşen Fransa elçisinin Ermeni olaylarından dolayı tazminat istenmesi konusunu dile getirdiği, BOA. Y.PRK. HR.28/4
- Halep Fransa Konsolosu Barthélemy’nin 1896–1899 yılları arasında yaptığı uygunsuz hareketlerle ilgili yazışmalar, BOA. A.MKT. MHM.651/17
- Antep Fransisken Manastırı rahiplerinden Peder Sanbeto ile ilgili Babıâli’den Fransa Büyükelçiliği’ne nota verildiği, BOA. HR. SYS.2793/28
KAYNAK: Osmanlı Belgelerinde
Ermeni-Fransız İlişkileri
 

 

 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön