ERZİNCAN’DAN BİR HAT GEÇİYOR... 2

25 Temmuz 2005


23 Şubat 2005 de aşağıdaki yazımla doğal gazla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmıştım. Araya yorum katmadan aynı yazımı  ilgililerin dikkatine tekrar sunuyorum. Bir yazıyı tekrar edişimin nedenine gelirsek,  T.C. Enerji Piyasası Düzenleme  Kurumunca  4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun  4.md.si 4.fıkrası (g) bendi ve Doğal Gaz  Piyasası Dağıtım  ve Müşteri Hizmetleri Yönetmenliğinin 5.  md.si  uyarınca ‘’ ERZİNCAN  DOĞAL GAZ  DAĞITIM LİSANSI’’ ihalesinin yapılması 23.6.2005 Tarih 502  kararla, kararlaştırılmıştır.Bu söz konusu ihale 25.8.2005 de yapılacaktır.İlgililerin dikkatine tekrar sunuyorum.

1975-1976 Yıllarında,enerji sektöründe bir hareketliliğin ilk adımları  atılıyordu. 1980 li  yıllarda ise bu hareketliliğin  hazırlık  çalışmalarını görüyorduk. Sonra 1987 yılına  gelindiğinde, ÜLKEMİZ  DOĞAL GAZ la tanışıyor ve ilk kullanımına başlıyordu. Kısa bir süre sonra, bu enerji türü piyasa hareketleri içerisinde, kendine çok  önemli yer bularak DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNU ortaya çıkarıyordu. (4646 sayılı kanun)

O günlerden bugüne kadar gelirken;
1987  Yılında 522 Milyon  m3
1990  Yılında 3.373 Milyon  m3
1995  Yılında 6.793 Milyon  m3 
2000  Yılında 14.566 Milyon  m3
2001  Yılında 16.027 Milyon  m3  
2002  Yılında 17.378 Milyon  m3  
2003  Yılında 20.938 Milyon  m3 
2004  Yılında 23.200 Milyon  m3           
Doğal Gaz  kullanan bir ülke olduk. 

Elektrik üretiminden, konutlarımızın ısınmasına kadar, hayatımızın  her aşamasında beraber olmaya başladık. Bir öngörüyle,

2005 Yılında     % 16
2010     ‘’          % 94.4
2020     ‘’          % 204    
artışlara ulaşarak, doğal gaz kullanıyor olacağız.

Bu bilgilerden hareketle  Erzincan’ın yapacaklarına gelelim. Bilgimiz yanlış değilse, hemen belirtelim ki Botaşın ilan edilen yatırım proğramları içerisinde (lisans ihalesi) Erzincan şu anda bulunmuyor. 2005-2006 Zaman diliminde, IĞDIR -TOKAT - ADANA - OSMANİYE - İSKENDERUN - MERSİN - TARSUS - İSPARTA - BURDUR - ANTALYA gibi ERZİNCAN’ında Doğal Gaz Lisans İhalesinin yapılması beklenmektedir.

Neleri beklemedik ki, bunu da bekleriz. Beklerken  boş  durmamamız gerekiyor.

Öncelikle, Erzincan Valiliğinin;
İLİN DOĞAL  GAZLA  ilgili  tüm ihtiyaçlarının,                  
Erzincan Belediye Başkanlığının,
İlin gaz ihtiyacını,
İmar yerleşim bilgilerinin sayısal ortama taşınması,
Gaz  dağıtım sisteminin çalışma hazırlıklarına başlaması,
Merkezi ve bireysel ısıtmada,güvenliği sağlayıcı düzenlemeleri yapması,
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının,
Organize Sanayi Bölgesinin gaz ihtiyacını,
Organize Sanayi Bölgesinin doğal gaz  dağıtım şebekelerinin yatırımlarını planlamak,
Organize Sanayi Bölgesi dışında kalan sanayi ve benzeri  kuruluşlarının doğal gaz ihtiyaçlarını  belirlemeleri gerekmektedir.

Bu ve benzeri çalışmaların  sonucunda, yapılacak lisans ihalesinde (Doğal gaz  şehir içi dağıtımıyla ilgili) ‘’Şehir içi doğal gaz dağıtım hizmeti, kurum tarafından açılacak ihaleyi kazanan şirkete, mahalli doğal gaz dağıtım şebekesinin mülkiyeti de dahil olmak üzere, dağıtım lisansı verilir. O şirket o şehirde dağıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye yetkili dağıtım şirketi ünvanı alır.’’ kanun metninin  muhatabı olacaklardır. Muhatap şirket, belediyeyi ve bağlı şirketini sermaye koyma şartı olmadan % 10 oranında dağıtım şirketine ortak olmaya davet etmek zorundadır. Buda gözden kaçırılmamalıdır.

Erzincan’ dan DOĞAL GAZ boru hattı geçtiğine göre; Erzincanlı o tarihe kadar ne yapmalıdır. Kendi  kamuoyunu motive ederek, Erzincanlı  yatırımcıları bu konuya teşvik etmelidir. Yatırımın büyüklüğü, getirisinin uzun vadeli oluşu nedeniyle, her yatırımcının ilgisini çekmeye bilir. Bu konuda Ticaret ve Sanayi Odası, gerekli araştırmayı yapmalı, yatırımcı kuruluşları şimdiden belirlemeli vede bilgilendirmelidir. İhale aşamasında, bir çok taliplinin olduğunu veya olamıyacağının öngörüsü içinde olmalıdır. Her iki şekilde de hazırlıklı olmalı, gerekirse bu yatırımı gerçekleştirecek, çok ortaklı ERZİNCAN sermayeli bir yatırım şirketinin kurulmasına öncülük etmelidir.

İl Özel İdaresi, Belediye Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları da  Ticaret ve Sanayi Odasının bu yapacağı çalışmalara  Erzincan halkıyla birlikte destek vermeli ve yanında olmalıdır.

Sanayisinde üretimini, doğal gazla yapan, konutlarında doğal gazla ısınan bir ERZİNCAN ı görmemizi diliyorum.

KAYNAK:Türkiye de Doğal Gaz Temin ve Tüketim Politikaları Raporu.

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön