ERZİNCAN BELEDİYESİ VE YATIRIM - PROJE

04 Mart 2005


Erzincan Belediye Başkanlığımızın  yapmış  olduğu ve yapacağı hizmetleri, seçim tarihinden bu güne kadar  nasıl bir seyir gösterdiğini ve göstereceğini izlemeye çalıştık. Malum  bilgisayarlarda  internetle   artık dünyanın  bizi izlediği gibi, bizde dünyada  her şeyi izleye biliyoruz. Bizde her yönüyle izlemeye çalıştığımız ERZİNCAN BELEDİYEMİZE bir de internetden, bir cam pencereden bakalım dedik.Ve,

http://www.erzincan-bld.gov.tr

Cam sayfasına bakmaya başladık. Beni gördüklerim tatmin etmedi. Başka illerin sayfalarına  baktım, daha da yetersizlerin yanın da, işte şehir,işte sayfa dediklerimiz oldu. Biz yine ERZİNCAN sayfasına dönelim. Burada gördüğümüz  başlıklar, önce Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlüğüne bakmamızın gerekliliğini gösterdi. Açtık sözlüğü, önce YATIRIM kelimesine bir  göz attık;

YATIRIM : 
1- Yatırmak işi
2- Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.
3- Milli ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılan yeni eklemeler, envestisman.
4- Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılan davranış.

Sonra PROJE kelimesinin karşılığı şöyle bulduk.

PROJE : 
1- Tasarlanmış şey, tasarı
2- Mal sahibinin isteğine göre yapılacak bir yapıyı, belli bir proğrama göre inşa edilecek bir yapı bütününü, bir makine veya bir kuruluşu  plan durumunda gösteren çizim.
3- Değişik alanlarda önceden  plan ve proğrama alınmış, maliyeti hesaplanmış, kurum ve kuruluşların yönetim organlarınca onaylanmış, kısa ve uzun vadeye bağlanarak özel kurum veya devlet adına gerçekleştirilmesi kabul edilmiş, bilimsel  çalışma  tasarısı.

Hazır sözlük elimizdeyken hakkında bir şeyler söylemeye çalıştığımız BELEDİYE  kelimesinin karşılığının da,

BELEDİYE :
1- İl, ilçe, kasaba, belde gibi yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın  denetimi gibi kamu  hizmetlerine bakan, üyeleri halk tarafından seçilen tüzel kişiliği olan teşkilat.
2- Bu teşkilatın bulunduğu bina.

Şeklinde ifade edildiğini tespit ettik. Erzincan Belediye Başkanlığımızın internetdeki bir sayfasında;

2005 YATIRIM PLANI (başlığı altında)

- YENİ İMAJ
- BÖRDÜR TAŞLARI ve YAYA GRÇİTLERİ BOYANIYOR
- SU İÇİN YENİ PROJELER
- ASFALT ve YAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
- KABLICALARDA TADİLAT       
- HERŞEYİN  EN GÜZELİ  TERZİ BABAYA      
- GECELİ GÜNDÜZLÜ ALIŞMA
    
Projelerimiz diyerek gittiğimiz sayfada,

2005 YILI YATIRIM  PLANLAMASI  (başlığı altında)

1- Karayolları Şefliği binasının şehir dışına taşınması
2- D.S.İ. şeflik  binasının şehir dışına taşınması.
3- Buğday Meydanı
4- Ziraat Bankası ve hastane  sokağının genişletilmesi.
5- Katlı oto park projesi
6- Gece kondu önleme bölgesinin belediyeye  tahsisi
7- Afet İşleri Gn.Md.lüğünden alınan prefabrik bina
8- Çarşı Mahallesindeki tapu tahsis  sahiplerinin ödemesi
9- Ersevenler  Mahallesindeki  ek imar alanlarının yapımı
10- Üniversite kampus  alanındaki çalışmalar
11- Çarhanek  içme suyu  projesi
12- Ekşi su  mesire alanı ve sıcak su sondajı
13- Ergan Dağı  ve Doğa Sporları projesi
14- Yalnızbağ, Çukurkuyu, Ulalar, İçtaş, Göktürk  konutları, Şeker Fabrikası, Hukuk Fakültesi kanalizasyon projesi.
15- Çevre yolu, kör makas, Erzincan Üniversitesi Kampusü, Ergenekon  bulvarı bağlantı yolu
16- Belediye Organize Sanayi fen işl.şantiye tesisleri
17- Hukuk Fakültesi giriş yolu, Göktürk bağlantı yolu yapımı
18- Esentepe konutları projesi
19- Erzincan doğal gaz şebekesi yapım projesi
20- Ahmet Tanoğlu fakülte  binası projesi
21- Kurutilek  kuyularının ana depoya bağlantı projesi
22- Hazineye ait taşınmazların  belediyeye bedelsiz devri
23- Ekşi su kaplıca  nostalji treni projesi
24- Araştırma Hastanesi ikmal inşaatı projesi
25- Erzincan Bayburt Karayolunun   70 km.kısaltılması
26- İtfaiye binası yapımı projesi
27- Cazibe ile getirilecek yeni su kaynaklarının bulunması
28- Çarşı Mahallesi projesi

Bunları sizlere aktarırken, alışa gelmiş uygulanan eleştiri penceresinden bakmıyorum. Bir anlam da alacağımız hizmetleri de sizlere duyurmuş oluyorum ve beraberce bilgileniyoruz..! Ama alışa gelmiş  olan siyasetçi bakışı ve söylemiyle bu internet  sayfasında takdim edilenlerin, bir kısmının belediye ile ilgili olmadığını, bir kısmının gerçekleşmesinin ekonomik olmadığını, belediyelerin asli görevi olan  konuların yatırım ve proje olarak  sunulmasına  itiraz ediyorum. Nerede hizmetler, nerede faaliyetler….?

Belediye binasının, bördür taşlarının, yaya geçitlerinin boyanması, tadilatlar, temizlik kampanyaları vs.nin dünyanın  hiçbir yerinde yatırım kapsamına girmediğini artık  bilmeyen yoktur.

Birer birer saymak istemiyorum ama, proje dediklerinizin hangileri bilimsellik çerçevesinde tasarlanmış, hangi sivil toplum kuruluşlarının, hangi çevreci kuruluşların görüşleri alınmıştır. Bu projelerinizdeki  kaynak ve maliyet hesaplarınız  nelerdir. Erzincan bunları biliyormu. Birde ERGAN  DAĞI ve DOĞA SPORLARI isimli bir proje
var. Bu projenin sahibi acaba ERZİNCAN VALİLİĞİ  mi, ERZİNCAN TİCARET ve SANAYİ  ODASI BAŞKANLIĞI mı, yoksa  ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIDIR. Parçalı bir proje  de yoksa  birleştirilerek mi takdim edilmektedir. Doğrusu bu güne kadar anlayamadık. ’’MALA SAHİP DEĞİL, SAHİBİ GEREK’’ derler. Sahibini, müellifini bilelim, sonra hep birlikte sahiplenelim. Bir başka proje dediğiniz, Çarşı  Mahallesinde, Toplu Konut İdaresinin  yapacağı  ihaleden sonra, ERZİNCAN Belediyesinin  bu projeyle acaba  ilgisi ne ola ki…!

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI, başkanı,başkan yardımcıları, danışmanları ve diğer çalışanları ile bünyesinde çok değerli arkadaşları bulunduruyor. Aklımıza tek bir ihtimal geliyor, bu internet sayfasını başkalarının emrinde, biz böyle anlar ve böyle yaparız bakışıyla hazırlıyorlar diye düşünmekteyiz. Aksi hepimizi üzer. Bu kadar çelişkiyi, yanlışı, basitliği, ERZİNCAN'lı da, ERZİNCAN BELEDİYESİ de hak etmiyor. O Belediye benim belediyem, o belediye hepimizin belediyesi. Ben yaptım oldu diyenlerin belediyesi değil ve olmamalı.

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön