ERMENİLER Mİ...? KÜRTLER Mİ...? HATIRLAYACAK OLAN KİM...?

19 Aralık 2007


Kimilerinin normalleşme süreci dediği, kimilerinin Ermenistan da 15-20 kişilik grupla bir araya gelerek, oradan güya dostluk mesajları vermeleri, Milli Takımımızın Ermenistan ile yapacağı maçlar üzerinden ahkam kesenler, sınır kapılarını açanlar…! Buna benzer dayanağı olmayan sayısız senaryolar. Neden dayanağının olmadığına gelince;

Tamda bütün bunlar mesnetsiz sergilenirken, haber ajanslarından bakın basınımız aldığı haberleri, okuyucuya nasıl duyuruyor.’’ ABD deki Ermeni toplumunun (YANİ ERMENİ DİASPORASININ) ileri gelenlerinden gazeteci-yazar Harut Sasunyan ‘’ERMENİLERİN NİHAİ AMACININ, İDDİALARININ TANINMASI ve TÜRKİYE’den TAZMİNAT ve TOPRAK ALINMASI OLDUĞUNU’’ belirterek bu hedefe yönelik yeni bir strateji izlemelerini önerdi. California Courier adlı yayının sahibi ve başyazarı Sasunyan, AZG Daily adlı Ermeni internet gazetesinde çıkan yazısında ‘’ ON YILLARDIR ERMENİLERİN NİHAİ HEDEFİNİN TANINMA, TAZMİNAT ve TOPRAK OLDUĞUNU’’ ifade ederek, ‘’ARTIK TANINMA ÖTESİNDEKİ AŞAMALARA GEÇMEK GEREKTİĞİNİ’’ kaydetti. Sasunyan, bu çerçevede Ermenilerin, taleplerini ‘’UYGUN ULUSAL ve ULUSLAR ARASI MAHKEMELER NEZDİNDE dile getirmelerini istedi.’’

Bu nedenledir ki, bazıları bilinçsizce ve mesnetsiz konuşmaktadırlar. TÜRKİYE, Devlet olarak ne kadar haklıdır halen bilmemektedirler. Bunu maalesef bilmeyen veya bilmek istemeyenlerin başında da nedense KÜRTLER gelmektedir. İsterseniz yüz yıla, isterseniz iki yüz öncesine dönerek ERMENİLERİN KÜRTLERE bakışına bir göz atalım ;

Dönemin Eçmiyazin Katogikosu 5. Koeork Rus Genel Valisine yazdığı bir mektup da; ‘’Aksine, Hıristiyan halkının himaye edilmesi için yapılan her müracaat hakaret ile karşılık görüyor. Bu da halka karşı KÜRT aşiret reislerinin, ÇERKESLERİN cezasız kalan zulümlerini devam ettirmelerine sebep oluyor.’’

Yine, İstanbul Ermeni Patrikhanesi, Osmanlı Hükümetine Balkan Savaşı döneminde dilekçeler yağdırıyor ve basitleşmiş, hep tekrar ettiği konularda ‘’Ermenilerin, din değiştirmeye zorlanmaları, KÜRTLERİN arazi gasbetmeleri, talanları, yağmacılıkları ve zulümleri’’ gibi nedenlerden şikayetçi oluyorlar.

O Ermeniler ki, temsilciler heyetleri aracılığı ile Osmanlı Hükümetinden on maddelik bir ıslahat istiyorlardı. Bu isteklerinin içerisinde 9. madde aynen şöyleydi. ‘’KÜRTLERİN kontrolünü temin, KÜRT gezici aşiretlerinin düzen altına alınması.’’

Yine, Katogikos Keork, Kafkas Genel Valisi Voronzoff-Daşkoff’a yazdığı başka bir mektup da, ‘’Osmanlı Hükümetinin çıkardığı her zaman ki, engellerle karşılaşınca size müracaat etmeyi kendim için bir vazife kabul ederim. KÜRT hareketine endişesiz olarak bakamıyorum.’’

Ermeni Taşnaksutyun komitesinin ilk hareketlerinin ve hedeflerinin içinde Ermenilere emir olarak verilen bir madde de, ‘’TÜRKÜ, KÜRDÜ HER YERDE, HER TÜRLÜ ŞARTLAR ALTINDA VUR. GERİCİLERİ, SÖZÜNDEN DÖNENLERİ, ERMENİ HAFİYELERİNİ, HAİNLERİ ÖLDÜR. İNTİKAM AL.’’

Yine, Taşnaksutyun bütün Ermenilere gönderdiği bildirinin bir yerinde, Ermenilere hitaben ; ‘’ZENGİNLER, SİZ DE HALKIN DÜŞMANLARINA, KÜRT BEYLERİNE KARŞI GÖĞÜSLERİNİ KORUYABİLMELERİ İÇİN SİLAH ALMALARINI TEMİN EDİNİZ.’’

Ermeni tarihçi Varantyan, Taşnaksutyun’nun bazı yaptığı hareketleri anlatırken söz konusu anlatımının 3. maddesin de; ‘’Zor-Musun hareketleri, 102 Taşnaklının kışlaları zaptetmesi, askerleri, KÜRTLERİ doğramaları,’’ şeklinde açıklar.

Bir Hınçak komite üyesinin söylediklerine bakalım; ‘’Bütün Türkiye İmparatorluğun da, kurulmuş bu Hınçak çeteleri, TÜRKLERİ ve KÜRTLERİ öldürmek için fırsat gözetecekler, bunların köylerini yakacaklar ve sonra dağlara çıkacaklar.’’

Muş-Silvan civarında Anduk Dağın da toplanan Ermeni çeteleri Muş’un güneyindeki DELİCAN aşiretine saldırarak büyük bir kısmını öldürdüklerini kim unutabilir. Bu Ermeni çetelerinin daha sonra Ağustos ayı başlarında bu defa, FANİNAR, BEKİRAN, BADİKAN aşiretlerine saldırarak KÜRTLERİN çoğunu öldürdüler. Gülli-Güzat ve diğer KÜRT köylerinin tamamını yine Ermenilerin yaktığını nasıl göz ardı edebiliriz.

Bu yazımda sizleri daha da gerilere 1894 ün Temmuz ayına ve HANASOR Ermeni akınına götüreyim. Ermeni çeteleri başlarında Kirkor ve Vartan adlı Ermeni papazı bulunduğu halde MAZRİK KÜRT aşiretinin erkek, kadın ve çocuklarının büyük bir çoğunluğunu öldürmüşlerdir. Çükü bu KÜRT aşireti Ermenilerin silah sevkıyatı için büyük bir engel teşkil etmekteydi.

Bu örnekleri çoğaltmamız, hatta KÜRTLERİ çok daha üzecek Ermeni zulümlerini de sayfalarca yazabiliriz. Benim anlamadığım Ermenilerce katledilen KÜRT aşiretlerinin bu gün yaşayan çocukları bunları gerçekten bilmemekte mi dirler. Bütün bunlara rağmen KÜRTLER Ermenilerle nasıl ve hangi düşünceyle TÜRKYE ya karşı HOLLYWOOD da propaganda filmi çekme kalkışıyorlar.Bunu siz anlıyor musunuz…? Kürtler anlıyor mu…?

Bütün bu acı dolu yaşanmış olanları HATIRLAYACAK OLAN KİM…? Ermeniler mi…? KÜRTLER Mİ…?


Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim…KAYNAK; Esat Uras (Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi)
Hürriyet Gazetesi
 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön