DEVLETİ BİLMEK

11 Eylül 2006


Herkes devleti bilir mi…? Şeklindeki bir soruya hepimizin vereceği cevap hayır olacaktır.Burada kast ettiğimiz yönetmek üzerinedir. Devlette görev almadan, o alanda yol kat etmeden, devlet bilinmez. Devlet terbiyesi almış olmak vasfına da erişilmez. Sistemi tanımadan,bildiğini sanarak onu yönetmek ise hiç düşünülmemelidir. Buradan da her bilenin de devleti yönetebileceği anlamı çıkmamalıdır.Ayrıca devleti bilmenin yanına konulması, bir başka söyleyişle o kişilerde bulunması gereken farklı farklı donanımlarda olmalıdır.

Tevfik Dalgıç buna birde doğru stratejiyi ilave ederek, Dr. Henry Mintzber’in 5 P görüşünü de ekleyerek (Plan-Ploy-Pattern-Position-Perspective) ‘’uzun dönemli ve yaşamsal önem taşıyan konularda belirli hedeflere yönelmek için, mevcut varlık ve güçlerin seferber edilerek, eşgüdüm içinde birbirlerini tamamlayan bir biçimde kullanılması ve bunu yaparken içteki zafiyetin olumsuz yanlarını ortadan kaldırarak ve başkalarında olmayan güçlü yanlarını kullanarak ve mevcut dış fırsatlardan yararlanarak, dıştan gelebilecek tehditlerini etkisizleştirmesi’’ şeklinde açıklıyor.

Aynaya baktığında her şeyi doğru ve net görebilmeli insan. Biz nedense hep fulü görüyoruz, bütün meselelerimizi. Veya bize öyle gösteriliyor. Ülkemizde yaşadıklarımıza, Adalet ve Kalkınma Partisinin yaptıklarına baktığımızda yukarıda bakışımıza istemesek de varmış oluyoruz. her biri ayrı yazı konusu olabilecek aşağıdaki başlıkların ve sözlerin toplumda sıkça kullanılmasının bizleri nereye sürüklediğini ise hep birlikte uzun uzun düşünmemiz gerekiyor.

- Cari Açık ne olacak….?
- 360 Milyar Dolar dış borç daha ne kadar artacak…?
- Ekim’de Yapılacak Amerikan seyahatimizin ana hedefi ve gündemi nedir…?
- Dünyayı nasıl dost haline getireceğiz…..?
- Bizim kendi stratejik vizyonumuz içinde neler vardır..?
- Hangi işlerimizi Amerikasız yapabiliriz….?
- Karadeniz de neler olacak….?
- Gerçekten bizim ulusal çıkarlarımız nelerdir…?
- Türkiye’nin değerlendireceği hangi fırsatlar vardır…?
- Her zaman Amerika’nın çıkarları ön planda mı olacaktır….!
- Ekonomik derinliklerde ki çıkmazlar ne kadar sürecektir…!
- Uluslararası sistemin çökmesi gerçekleşe bilir mi….!
- Ulusal çıkarlarımıza yeterince sahip çıkmamanın nedenlerini kim söyleyecek….!
- Hedef ülke olmak başlığını yaratmak, kimlerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır…!
- Devletsizleştirmeye gidilen yolda, olanları kimler görmemektedir…!
- Ananı al git…..! kim demiştir…?
- Askerlik yan gelip yatma yeri değil….! Kimin sözüdür…?
- İhanet edenler…! Suçlamasını kim kimlere söylemiştir..?
- Aydınlarımız var mı..? Varsa Kimlerdir…? - - Güney Kıbrıs ta BM güçleri ne yapmaktadır...?
- 1947 den bu güne İsrail de neler oldu…?
- İsrail’in oransız gücü nedir…?
- İsrail’in yarım kalan işine kimler yardımcı olacak…?
- İsrail’e neden yaptırım uygulanmaz…?
- Irak’ ta bize neden kırmızı ışık yakılmaktadır…?
- Çin ve Rusya Irak’a nasıl bakmaktadır…?
- Irak’ın toprak bütünlüğü, bir hikayeye mi dönüşecektir….?
- Gerçekten Türkiye’nin bir Irak politikası var mı dır..?
- Irak’ın parçalanmasına göz mü yumuluyor…
- Irak’ta Saddam’la, Amerikanın öldürdüklerinin bir kıyası varmıdır…?
- Türk-İran ilişkileri nereye gidecektir…?
- Türkiye İran’a karşı kullanılacak mı dır….?
- Türkiye, İran büyürken ne yapmıştır…?
- İran’la beraber hareket etmemiz ne kadar akılcı olur…?
- İran’ı engellemenin boyutları ne olacaktır….?
- Bilinmeyen İran politikamız nedir…?
- Lübnan da çekilen İsrail piminin başlangıcı Harrari cinayetimidir…?
- Kuzey-Güney Lübnan dengeleri neden farklıdır…?
- Suriye’nin Lübnan’dan çıkarılmasının sonuçları ne olur…?
- Lübnan da neden 34 gün susulmuştur..?
- Hizbullah Lübnan Ordusuna monte edilemez mi…?
- Lübnan’da 120 bin Ermeni’nin etkinliği ve rolü nedir…?
- Lübnan da BM güçleri şimdiye kadar ne yapmıştır….?
- B.O.P. Eş Başkanlığının bize getirdikleri nelerdir.
- B.O.P.sini Amerika nasıl anlatıyor…! Biz nasıl anlıyoruz….?
- Birleşmiş Milletlerin bireysel ve kurumsal yetersizliğine neden katlanılır..?
- Birleşmiş Milletlerin asker gönderdiği yerlerde bu güne kadar kaç kişi ölmüştür…?
- Birleşmiş Milletler neden filmi seyrettikten sonra kararlarını alır…?
- Soros’un ‘’en büyük ihraç ürününüz askeriniz’’ sözlerine ne cevaplar verildi..?
- Neden 7 ayda 91 şehit verilmiştir…?
- Terörle Mücadelemizde nerede yanlış yapılmaktadır…?
- Karşılıklı koordinatör atanmasına neden ve kimler karar vermiştir…?
- Ermeni Soykırım Yalanı nereye kadar sürecektir….?
- Uydurulan Pontus Soykırım Yalanı için neler yapıyoruz…?
- Süryaniler ne zaman soykırıma uğramıştır…?
Ve
- Devletin söylediği ile hükümetin söyledikleri arasında ne fark vardır…?

İş başında bulunan bir hükümetin, halkını iyi yönettiğini, DEVLETİ BİLDİĞİNİ ve ileriye dönük stratejileri olduğunu söyleyebilmek için, millet olarak yukarıda ki soruları ya sormuyor olmalıyız veya bu soruların cevaplarını toplum olarak bilmeliyiz. Kırk yıl önce okullarımızda (odacı) (hademe) (müstahdem) dediğimiz insanlar inanın devleti ve devlet terbiyesini daha iyi biliyorlardı.Selam olsun o günlere… Devlette daha önce görev almadan, bu gün bizi yönetenlerin ise DEVLETİ BİLDİKLERİNİ kim iddia edebilir. Ben yanlış değerlendiriyorsam, varın siz de doğrusunu söyleyin…Tabii varsa….!

 

 

 

 

 

 

 

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön