CUMHURİYET'İ ANLAMAK

31 Ekim 2014


Osmanlı İmparatorluğu’nun, hangi tarihten sonra devamlı toprak kaybettiğini acaba hiç merak ettiniz mi? O topraklar elimizden kayıp giderken, HİLÂFET KURUMU, medrese, tekke ve zaviye mensupları ne yapıyorlardı? Tarihin akışı, bizi neden 777.000 m2 toprağa hapsederek, CUMHURİYETE taşımak mecburiyetinde bıraktı, bilir mi siniz?

Niyetiniz bu topraklarda yaşamak, huzur ve güven ortamında hayatınızı sürdürmek ise CUMHURİYETİ ANLAMAK zorundayız demektir. Bunu anlatmak için hiç değilse 23 Aralık 1876 tarihinde ilân edilen Kanûn-ı Esâsî’den başlamamız gerekiyor. Bu nedenle;

İnanıyorum ki! Sizler AYAN MECLİSİ ya da HEYET-İ AYAN’I, MECLİS-İ MEBUSAN’I, MECLİS-İ UMUMΒYİ ve Mithat Paşa’nın İngiliz Elçisi Sir Henry Elliot’a neler söylediğini araştırarak, bilgilerinizi tazeleyeceksinizdir.

İnanıyorum ki! İlk MECLİS-İ MEBUSAN’IN, 18 Mart 1877’de çalışmaya başlamasını, (AÇILIŞ TÖRENİ 20 Mart 1877) 28 Haziran 1877’de neden dağıldığını, o gün OSMANLI vilâyeti olan MISIR, ROMANYA, SIRBİSTAN, KARADAĞ, SİSAM, UMMAN ve NECİD’İN de neden üye göndermediklerini, üyelerinin 69’unun MÜSLÜMAN, 46’sının GAYRİMÜSLİM olmasının gerekçelerini, ikinci devre çalışmasının 13 Aralık 1877’de başlayıp 16 Şubat 1878’e kadar sürdüğünü de uzun uzun düşüneceksinizdir.

İnanıyorum ki! MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, İSMET İNÖNÜ ve silah arkadaşları henüz DÜNYAYA gelmemişken, bazı zekâ özürlüler de daima onların günahını alırken, Rusların TUNA’YI almasına, GAZİ OSMAN PAŞA’NIN bütün çabasına rağmen PLEVNE’Yİ, kaybedişimize, ŞIPKA önlerinde, SOFYA’DA yaşadıklarımıza, ERZURUM’UN kuşatılmış olmasına, KARADAĞLILARIN BOSNA ve HERSEK’İ nasıl kana boğduklarına, O OSMANLI MECLİS’İN de, bugün ki gibi nasıl bölücülerin isteklerini savunduklarına, OSMANLI tebaasının birbirine düşmesine nasıl zemin hazırladıklarına, o gün ki bir AVUÇ VATANSEVER OSMANLININ nasıl susturulduğuna, yanınıza izanı da alarak bir bakacaksınızdır.

İnanıyorum ki! O günün Rusya’sını, Hıristiyan Avrupa Devletlerini, PADİŞAHI, BÂB-I ÂLΒYİ, GÜNAH ve SEVAPLARIYLA, İTTİHÂD TERAKKÎ KOMİTESİNİ, AHRÂR FIRKASINI, OSMANLI DEMOKRAT FIRKASINI, MUTEDİL HÜRRİYETPERVERAN FIRKASINI, HÜRRİYET FIRKASINI, VD.lerini yapılan seçimleri, Kânûn-i Esâsi’ye göre PADİŞAH tarafından seçilen ÂYÂN MECLİSİ ve MEB’ÛSLAR MECLİSİNİ, o MECLİS’İN 4 Aralık 1908’de nasıl açıldığına dair bir kanaate varacaksınızdır.

İnanıyorum ki! 23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilânıyla, 17 Aralık 1908 ‘de görevini sürdüren bu OSAMANLI MECLİSİ, neden çöküşe sürüklenmişti? Mütarekeler dönemine neden girmişti? 16 Mart 1920’de neden İtilaf Devletleri İSTANBUL’U işgal etmişti? Anadolu hangi ahvâl içerisindeydi? diye de merak edeceksinizdir.

İnanıyorum ki! Son OSMANLI MECLS-İ MEBUSAN’I üyelerinin bir kısmının İtilaf Devletleri güçlerince neden tutuklandıklarına, MECLİS’İ neden bastıklarına da kafa yoracaksınızdır.

İnanıyorum ki! 31Mart VAKASI’NI, II. ABDÜLHAMÎD’İN tahtan indirilişini, Sultan MEHMED REŞÂD’IN tahta geçişini, 1911 olaylarını, 18 Ocak 1912’de MECLİS-İ MEB’ÛSÂN’IN fesh edilmesini, 18 Nisan 1912’de tekrar toplanmasını, 5 Ağustos 1912’de tekrar fesh edilmesini, 23 Ocak 1913’de meydana gelen kanlı BÂB-I ÂLÎ baskınını, SULTAN VAHİDEDDÎN’İ, 1914 seçimlerini, 21 Aralık 1918’de MECLİS’İN tekrar feshini, 12 Ocak 1920’de OSMANLI MECLİS’İNİN açılışını, 11 Nisan 1920’de tekrar fesh edilişini ve onun TARİHE karışışını herhalde irdeleyeceksinizdir.


İnanıyorum ki! Çok iyi bildiğiniz, 23 Nisan 1920’de kurulan, o gün HACI BAYRAM CAMİİ’NDE kılınan CUMA namazından sonra açılan MİLLET MECLİSİ için hiçbir şey düşünmeye bile gerek duymayacaksınızdır.

Ancak, yukarıda ifadeye çalıştığım bütün olaylardan sonra; 1921 ANAYASASI’NI, Saltanatın kaldırılışını, Sultan VAHDEDDÎN’İN yurdu terk edişini, 24 Temmuz 1923 LOZAN ANTLAŞMASINI, 6 Ekim 1923’de TÜRK ORDUSU’NUN İSTANBUL’A girmesini, VATANIN bütünlüğünün sağlanmış olduğunu, ARADA YAŞANAN BÜTÜN ACILARI HESABA katarak; İNSAFI da yanınıza alarak bir karara varacaksınızdır.

İnanıyorum ki! Böylece, 29 EKİM 1923 GÜNÜ neden ve nasıl CUMHURİYET’İN İLÂN edilmiş olduğunu ve de CUMHURİYET’İ ANLAMIŞ olacaksınızdır.

91. YILINDA, CUMHURİYET’İN SONSUZA KADAR YAŞAMASI DİLEKLERİMLE, CUMHURİYET BAYRAMIMIZ BÜYÜK TÜRK MİLLETİNE KUTLU OLSUN.

‘’NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE’’

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön