ALTI VE ÜSTÜ YOK 72 MİLYON KİMLİK

03 Aralık 2005


Bu VATAN’da, ister vatandaş, ister  yönetici olarak, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nin  HUKUK DEVLETİ  olduğunu unutarak, hatta hukuka  yön vermeye çalışarak, bazıları konuşmakta, ne yazık ki, ne konuştuklarını bilmemektedirler. Ne konuştuğunu bilmeyen Sayın Yöneticilerimize, sormam gerekiyor. Hangi Uluslar arası Sözleşmenin dört maddesini imzalamadınız. O Sözleşmenin, imzaladığınız halde, hangi üç maddesini uygulamaya koymadınız. Bu sözleşmenin retdettiğiniz  ve uygulamadığınız maddeleri ile bir Başbakanın Güney Anadolu Bölgemizde konuştukları ne kadar örtüşe biliyor. Çelişkinin kaynağı, daha doğrusu  sorunu yaratan  bu çelişkiniz değil mi, efendim…….

Yazacağım ana konu ile  bir miktar ilgisi olacağı düşüncemle, HUKUK DEVLETİ nin  gelenekleri, kuralları olduğunu bazıları anlaya bilsinler diye, sizlere kısaca ULUSLAR ARASI  bir kuruluştan bahsetmek istiyorum.

- C. I. E. C. -  MİLLETLER ARASI AHVAL-İ  ŞAHSİYE KOMİSYONU

Bu Komisyonun  temel amacı, ‘’Şahısların durumu, aileye ve  VATANDAŞLIĞA  ilişkin  konularda, komisyona üye devletlerin HUKUKUNU  inceleyerek, ahvali şahsiye ile ilgili üye  devletlerde yürürlükte bulunan hükümleri ahenkleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, üye devletlerin nüfus  idarelerindeki teknikleri  geliştirip iyileştirmektir.’’

Türkiye Cumhuriyeti, HUKUK  DEVLETİ bu uluslar arası kuruluşa  24 Eylül 1953 de üye olarak katılmış, Nüfus ve Vatandaşlık  İşleri Başkanlığında  DIŞ İŞLERİ ve ADALET Bakanlığımızın da üye verdiği ‘’ TÜRK MİLLİ SEKSİYONUNU  kurmuştur. On altı devletin  üye olduğu bu kuruluş ilk sözleşmesini 27 Eylül  1956 da Paris’ de, son sözleşmesini de (31.) 16 Eylül 2005 de  ANTALYA’ da imzalamıştır. Türkiye, 31 sözleşmeden 4’ünü imzalamamış, 3’ünü ise  imzaladığı halde yürürlüğe koymamıştır. Bu sözleşmelerin  Türkiye tarafından imzalanmayan  maddelerini bende olsam imzalamazdım. Fakat imzamla Uluslar Arası bir sözleşmede kabul etmediğim hususları kendi insanıma, farklı da  ifade etmezdim. Gerekirse bu  maddelerin neler olduğunu başka bir yazı konusu yaparak sizlerle paylaşırım.Burada  çelişkiye nokta koyalım. Ana konumuza dönelim.

Konuşma hayatımızda  sıkça duyduğumuz  bir söz vardır.

- Oooo, çok işimiz var,bunu anlatmak için  işin alfabesinden başlayacağız, derler. Bizde işin alfabesinden başlayarak bakalım  KİMLİK nedir, KİMLİK  ne demektir.

Türk Dil Kurumu Sözlüğü; KİMLİK: 

- Toplumsal  bir varlık olarak, insana özgü  olan belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin  belirli bir kimse olmasını sağlayan  şartların BÜTÜNÜ.
- Kim olduğunu tanıtlayan belge, HÜVİYET
- Herhangi bir  nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin  BÜTÜNÜ.

Meydan Larousse’de ;

- Birinin belli bir kimse olmasını sağlayan çeşitli şartların TÜMÜ
- Kim olduğunu tanıtlayan belge
- Birinin kim olduğunu belirten belge

HÜVİYET: ŞAHIS zamirinden Osmanlıca (Hüviyet)

- Bir kimsenin  KİMLİĞİ
- KİMLİK belgesi,  
- Esk. ASIL, Kök, Mahiyet (Hüviyet Cüzdanı) (Varakası) Kimlik  Belgesi

Buradan kısaca  bizlere bu  kimliklerimizi tanzim ederek, veren  kuruluşun  nasıl kurulduğuna bakalım.

Osmanlı’da  1884 Yılın da ‘’Nüfus-ı Umumiye Müdiriyeti’’ ve  1889 Yılın da  ‘’Ahali İdare-i Umumiyesi’’ kurularak vergi toplanmasına yönelik mal ve mülk sahipleri  tespit edilirken, buna  nüfus sicil bilgileri de eklenmiştir. Daha sonra 1912 de Nüfus Müdiriyeti, bir tüzükle düzenlenmiş, 1915 de yapılan değişiklikle, devam eden çalışma ve uygulamalar CUMHURİYETİN  ilanından sonra, 1930 Yılın da  ‘’Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’’ adını almıştır.1972 Yılın da kabul edilen, 1 Eylül 1974  de yürürlüğe giren  1587 sayılı kanunla bu günki,  ‘’Nüfus ve Vatandaşlık İşleri  Genel Md.lüğüne’’ 1904 Yılın da  Tüm  Osmanlı sınırları içerisinde yapılan genel nüfus  sayımı ve  kütüklerin yazımı temel alınarak gelinmiştir. Bu kurumumuz ilk defa  1298-1320 Yıllarında  ve (24-34 Ebadında)

1-  DEVLET-İ  ALİYE-İ OSMANİYE TEZKERESİ’ni 1928 de yürürlüğe giren (1928-1929 Tarihlileri Eski Yazı) 32 Yapraklı
2-  NÜFUS ve HÜVİYET CÜZDANI’nı Son olarak da  1 Haziran  1976  tarihinden bu güne kadar kullanmakta olduğumuz
3-  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  NÜFUS CÜZDANI’nı  tanzim ederek vermiştir. Daha sonra bu cüzdanlarımıza T.C. KİMLİK  numarası ilave  edilmiştir.

İşte bizim KİMLİĞİMİZ budur. Çift  taraftan ibaret  bir belgedir. 72  MİLYON insanımız da bu  KİMLİĞİ taşımaktadır. Buna hiç kimsenin  itirazı da bu güne kadar olmamıştır. Kimse, kimseye KİMLİK aramaya kalkmasın. Bu çok meşakkatli  bir iştir. 72 MİLYON KİMLİK olsa olsa sadece KADIN ve ERKEK olarak tasnif  edilebilir. Gerisi havanda su dövmektir. Burada, dikkatlerden kaçmaması için, bu güne kadar kullanılan KİMLİK belgelerinin  bir  özelliğini de belirtmek isterim. Her üç belgede de  DİN hanesi vardır. 1.sinde  MİLLETİ dese de burada  bura da kastedilen  dindir. İkinci kimlik belgemizde (Uyruğu: T.C.) vardı. Bu gün kullandığımız da bu sütun bulunmamaktadır.

Evet bizim  kimliğimiz budur. Sayısı da 72 MİLYONDUR. Anlamak istemeyenlere, bilmeyenlere  DUYURULUR……. Dinin, dilin, medeniyetin, kültürün, ırkın ve sen kimsen, etnik kökenin ne ise, kendini nasıl görmek ve ifade etmek istiyorsan et. Bu ÜLKEDE KİMLİK TEKTİR. Bu kimliğin fiziki olarak, ön ve arka yüzü vardır. Ama bu kimliğin ALTI - ÜSTÜ yoktur. Kimliğini ve kimlikleri sorgulayan  insan ve insanlar gerçekçi  değillerdir. Kendilerini henüz bulamamışlardır. KİMLİK doğuşla var olur. Bir de siz mevcut kimliğinizi ret  etme hakkına sahip olabilirsiniz. O vakit yeni bir KİMLİK almanız gerekecektir. Ama onun yeni kimliğiniz olduğunu  ve üzerinizde ne kadar şık durabileceğini varın siz düşünün veya size KİMLİK bulmaya çalışan aklı evveller  düşünsün.

Evet, demokrasi içinde, insan hakları ve özgürlüklerin en güzeli  yaşanarak, hukukun  üstünlüğü  ilkesiyle birbirine eşit  72 MİLYON  KİMLİK……

KİMSE... Oranlar, yüzdeler  çıkarmasın
KİMSE... Lığı  gibi ekler üretmesin
KİMSE... İdeoloji  penceresinden bakmasın
KİMSE... Mozaik diyerek, bizi cansızlaştırmasın
KİMSE... Siyasi geleceğini KİMLİK üzerine kurmasın
KİMSE... Bu Milleti  sayısallaştırmasın, Cambaza bak diyerek, KİMSE 72 MİLYONA yeni KİMLİKLER tanzim etmeye kalkmasın.
KİMSE... Bu Milletin  KİMLİĞİNDE sadece  TÜRKİYE CUMHURİYETİ  yazdığını unutmasın… Dünya onun adına TÜRK MİLLETİ  demektedir. Siz  kendi ikbaliniz  için bırakın bu milletin KİMLİĞİ ile uğraşmayı… Biz, 72 MİLYON, bu ÜLKE için, kendimiz  için, gelecek nesillerimiz için YARIN ne  ÜRETMELİYİZ. Ona  bakalım…..

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön