1915 ERMENİ CEMİYETLERİ

31 Mart 2016


AHPARİG, geçen yıl yazdıklarıma tek kelime cevap alamadım. Hatırlar mısın? Herodot ve Eudoksos gibi tarihçilerin siz ERMENİLERİN acılarını, nasıl anlattıklarını, Thessaly’dan nasıl da TEHCİR edildiğinizi, ANADOLU’YA nasıl gelmiş olduğunuzu dikkatine sunmuştum!

Artavazt’ı, Pompeyüs’ü, Dejoter’i, Hititleri, Lukullos’u, I. Orodes’i, Antonnius’u, Pers, Makedon, Selefkit, Rum, Part, Sasani, Bizans, Arap ve Rusların ERMENİLERE SOYKIRIMI uyguladığını, ERMENİLERİ nasıl TEHCİR ettiklerinin altını çizmiştim.

İberya Kralı Parasman’ın saldırılarını, Roma Komutanı Corbulo’nun, Diocletianus’un katliamlarını, ARŞAG’IN başına gelenleri, Thesdosius’un, İustinianos’un ve Mauricius’un, Constant’ın ERMENİLERE yaptıklarını sıralamıştım. Ya Arapların yaptıkları? Ya Yezid’le beraber yaşamak? Ya, ERMENİLERİN ilk defa KİLİKYA’YA gelişleri? demiştim.

Türkler ANADOLU’YA girmeden önce, ERMENİLERİ katleden hangi milletti? diye sormuştum. Ani’den, Fransa’ya giden ERMENİLERİ, Ermeni Tarihçi MATEOS’UN ‘’Romalıların yaptıklarını” nasıl anlattığını, Tarihi coğrafya da hiçbir millet kadim ve kaim değilken, ERMENİLERİN, Lübnan, Suriye, Mısır, Kıbrıs, Yunanistan, Trakya, Balkanlar, Anadolu ve Anadolu’nun bütün şehirlerinde var oluşlarını, TARİHTE yaşadıkları SOYKIRIMIN ve TEHCİRLERİN sonucunda olduğunu belirtmiştim.

O nedenle, AHPARİG, o gün sıralamaya çalıştığım, yaşadığın bütün TEHCİRLER ile ilgili acılarını paylaşmış, SOYKIRIMLARINI TANIYORUM demiştim. Sen, nedense hâla sessizsin! Buna rağmen, tarihin her döneminde ERMENİLERİ aldatan, kullanan ve katleden RUSLARLA kucak kucağısın! Nasıl mı? Anlatayım;

Tarih 27 Şubat 2016. Yer Kremlin Kevorkiev Salonu. Burada 10. Ermenistan Müzik Ödülleri Töreni düzenleniyor. Salonda Harut Sasunyan, Sergey Smpatian ve Viladimir Jirinovski’de bulunuyor. Ve Jirinovski’ye ödül veriliyor. (herhalde zırvaladığı için olmalı) Törende yaptığı konuşmada da ”Bir gün gelecek, Ermeniler hür Batı Ermenistan topraklarında kendi festivallerini kutlayacaklar. Bu, Kars, Ardahan, Sason veya Trabzon’da olabilir. Bu sizin kutsal dağınızın, Ağrı Dağının adını taşıyabilir. Rus jetinin düşürülmesinin ardından, bana kalsa Türkiye’ye karşı çok güçlü bir saldırı emrim olurdu. Bu saldırıdan sonra Türkiye’nin az bir kısmı ayakta kalırdı. Dünyadaki bütün Ermenilerin dileğinin gerçekleşmesini diliyorum. I. Dünya Savaşı sırasında, Nisan 1915 tarihinde o korkunç soykırımı gerçekleştirenler cezalandırılacaklar.” Sözlerine devam eden Jirinovski, Türklerin asıl yurdunun Orta Asya olduğunu ve Türklerin oralara geri dönüp Anadolu’yu Kürtlere, Yunanlılara ve Ermenilere bırakmaları gerektiğini” ifade ediyor. Sonra söz alan Sasunyan da “Ermeni soykırımından bu yana 100 sene geçmiş olmasına rağmen, 1000 sene de geçse haklarından vazgeçmeyeceklerini” söylüyor. Sen, bu aşağılık nefret ve kin dolu sözler için neler düşünmektesin?

Ben, “Hafıza-ı beşer nisyan ile maluldür” atasözümüzü hatırlıyorum. Bilmem ki anlata bildim mi? O bildik yazı ve konuşmalarda sık rastladığımız gibi; ama-fakat bile diyemiyorsun neden?

Bugün hafızanı tazelemek, doğruları yorumlaman için yine siz ERMENİLERLE ilgili, HINÇAK ve TAŞNAK CEMİYETLERİNDEN başkaca ERMENİ CEMİYETLERİNİ hatırlatmaya çalışacağım.
Cemiyet-i Tedrisiye Cemiyeti
Ermeni Cemiyet-i Vataniyesi
Ermeni Vatanperver Cemiyeti
Ermeniyan Cemiyeti
Engization Cemiyeti
Feda-yi Nefs Cemiyeti
Protestan Cemiyeti
Vatandaş Cemiyeti
Ermeni Suikast Cemiyeti
İhtilalci Ermeniler Cemiyeti
Arpeyaryan Cemiyeti
Ermeni Cemiyet-i Müttehide-i Fesadiyesi
Cemiyet-i Tasarrufiyye-i Şarkiyye
Dinamit Cemiyet-i Fesadiyesi
Anglo-Armenian Cemiyeti
İngiliz Ermeni Dostları Cemiyeti
Ermeni Muhibb-i Vatan Cemiyeti
Kırımyan Cemiyeti i
Narlıkapı Ermeni Şirketi İane Cemiyeti
Truşak (Tarosak) Cemiyeti
Kırmızı Komite Cemiyeti
Ermeni Zadegan Cemiyeti
Genç Hıristiyanlar Cemiyeti
Hydepark Ermeni Cemiyeti
Ermeni Müdafaa-i Nefs Cemiyeti
Fukara-perver Nisvan Cemiyeti

Sevgili AHPARİG, bu CEMİYETLER senin için neler ifade ediyor? Neden kurulmuş, neden emperyal devletlerin maşası olmuşlardı? “Ne istemiştiniz de” Osmanlı Devleti, Ermenilere vermemişti? 1800’lerden itibaren, Osmanlı İmparatorluğuna karşı Ermenileri isyana sürükleyen ne idi?

AHPARİG, tarih sayfalarını çevirirken birlikte 21 Temmuz 1905 gününe gidelim. ERMENİ DEVRİMCİ FEDERASYONU (bak sen, istemeden yine Taşnakları yazmış oldum) tarafından, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’e karşı yapılan Yıldız Camii önündeki BOMBALI suikastı hatırlayalım. Senin sözde SOYKIRIMI, benim ise TEHCİR dediğim olayın tarihi yanlışta olsa 24 Nisan 1915’dir. Kendi kendine hiç mi sormazsın! Biz ERMENİLER tebaası olduğumuz Osmanlı Padişahına ON YIL önce neden suikast düzenlemiştik? Ve neden TEHCİR edildik?

Bu gibi soruları uzun uzun sıralayabilirim. Demem o ki, o İttihat ve Terakki Cemiyeti, Teşkilât-ı Mahsusa’nın ve Divan-ı Harplerin neleri neden yaptığının, ERMENİ kaynaklarının iddia ettiği gibi olmadığını insafla değerlendirmelisin! 1919 da bile Osmanlı adliyesinde, hem de TEHCİRİ sorgulayan ERMENİ sorgu hâkiminin olduğunu, (Mart 1919, Trabzon, Setrag Karagözyan gb.) nasıl gözden kaçırabilirsin? Bunlar oldukça açık değil mi?

Şimdi senden tek ve samimi isteğim; yukarıda ismini verdiğim ERMENİ CEMİYETLERİNİN kurucularını, kuruluş yer ve tarihlerini, faaliyetlerini ve akıbetlerini hiç saptırmadan; İSTANBUL ERMENİ PATRİKHANESİ ENFORMASYON BÜROSU kayıtlarından, ERİVAN DEVLET, BOSTON TAŞNAK, KUDÜS ERMENİ PATRİKHANESİ ve PARİS ERMENİ HAYIRSEVERLER BİRLİĞİ NUBAR KÜTÜPHANESİ ARŞİVLERİNDEN belgeleri ile birlikte benimle paylaşa bilir mi sin?

Bana soracak olursan, yukarıda sıraladığım ERMENİ CEMİYETLERİ ile ilgili OSMANLI ARŞİV belge ve bilgilerini her zaman paylaşa bilirim. Bu nedenledir ki, SÖZDE SOYKIRIMINI arşiv belgelerine dayanarak karşılıklı ve de birlikte dürüstçe değerlendirelim. Ve senin SÖZDE SOYKIRIMI YALANINA artık bir son verelim.

Söz konusu yazımda da belirttiğim gibi ; “ Bil ki, TARİH de böyle okunuyor” demiştim. Yine mi cevap vermeyeceksin?


Kaynak:
-İstem • Yıl:8 • Sayı:15 • 2010 • s. 143- 157
Dr. Cahit Külekçi
- Ermeni İddialarının ve Türklere Karşı Önyargılarının
Günümüzdeki Kaynakları, Osman Gün

Cem Cüneyd Canan

Cem Cüneyd Canan © 2006 - 2018 Her hakkı saklıdır. Başa Dön